Poskytujte pouze nezbytné osobní údaje

Ne každou zprávu je nutné roztrubovat do světa. Než budete cokoli sdílet, je třeba si to důkladně rozmyslet. Veřejný obsah totiž může kdokoli cizí kopírovat, sdílet dál a šířit po internetu. Pohovořte si s rodinou o ochraně osobních údajů na internetu a pomozte jim sdílet, co sdílet chtějí, a chránit to, co sdílet nechtějí. Některé služby, například Google+, mají přísnější nastavení sdílení pro mladistvé uživatele než pro dospělé a mnoho služeb lze přizpůsobit, aby vyhovovaly potřebám každého člena rodiny. Promluvte si s rodinou o tom, jaké druhy informací lze veřejně sdílet, jaké je lepší sdělit pouze několika blízkým přátelům a jaké by měly zůstat soukromé.

Rada od našich partnerů

E-Bezpečí

  1. Domluvte se na tom, jaké informace budete a jaké nebudete zveřejňovat v prostředí internetu. Zejména vymezte, které informace o vaší rodině budete zveřejňovat v prostředí sociálních sítí. Nesdělujte informace o tom, kdy jste a nejste doma, nesdělujte informace o školní docházce svých dětí.
  2. Uvědomte si, že informace, které o sobě v prostředí sociálních sítí zveřejníte, mohou být zneužity potenciálními pachateli např. k vloupání do vašeho bytu či domu - řada zlodějů si pomocí informací zveřejněných v prostředí sociálních sítí zjišťuje, kdy je byt či dům opuštěný, jak je zabezpečený, zdali hrozí nějaká rizika apod. I v ČR jsou zaznamenány případy, kdy pachatel např. vyloupil byt s využitím informací ze sociálních sítí. Více zde.

Safer Internet

  1. Nesdělujte své osobní informace a informace o své rodině v prostředí sociálních sítí. Do prostředí internetu nepatří informace o tom, kam chodí vaše děti do školy, jaký mají rozvrh, kdy a kam pojedete na dovolenou apod. Takové informace se dají snadno dohledat a samozřejmě i zneužít.
  2. Buďte si vědomi skutečnosti, že zvěřejňováním informací na internetu o sobě budujete digitální stopu, kterou není možné z prostředí internetu jednoduše vymazat. Informace publikované v prostředí internetu zde zůstanou uloženy a mohou být zneužity proti vám.
  3. Zveřejňováním informací o vaší rodině můžete budovat digitální stopu i svým dětem, které si po nějaké době nemusí přát, aby informace o nich zveřejněné byly k dispozici. Proto buďte velmi obezřetní a nebudujte digitální stopu ostatním, kteří o to vůbec nemusí mít zájem.

Linkabezpeci

  1. Uvědomte si, že jste příkladem pro své děti v tom, jaké informace o sobě na internetu sdílíte.
  2. Otevřeně s dětmi diskutujte, které informace o rodině nechcete veřejně sdílet.

Bezpečnostní nástroje

Objevte bezpečnostní nástroje Google určené ke sledování online pověsti členů vaší rodiny.

YouTube

Správa komentářů na YouTube

Pokud někdo zveřejňuje komentáře k vašim videím nebo kanálu na YouTube, které se vám nelíbí, můžete jej zablokovat. Znamená to, že nebude moci komentovat váš obsah nebo vám posílat soukromé zprávy.

Další informace

Chcete-li uživatele zablokovat, přejděte na stránku jeho kanálu. Její adresa URL bude podobná následující: www.youtube.com/user/NAME.

Na kartě „Něco o mně“ klikněte na ikonu pro nahlášení.

A nakonec klikněte na tlačítko Blokovat uživatele.

YouTube

Sdílejte videa jen s tím správným publikem

Nastavení soukromí vám umožňuje ponechat video soukromé, sdílet je s přáteli nebo je vypustit do světa. Videa na YouTube jsou automaticky nastavena jako soukromá, toto nastavení však při nahrávání videa můžete jednoduše změnit v části Nastavení soukromí. A pokud později změníte názor, můžete nastavení soukromí změnit i u videa nahraného dříve.

Další informace

Chcete-li nastavení soukromí změnit, otevřete Správce videí.

Vyhledejte video, u kterého chcete nastavení změnit, a klikněte na tlačítko Upravit.

Přejděte do rozbalovací nabídky Nastavení soukromí.

Chcete-li video sdílet se všemi, zvolte možnost Veřejné, chcete-li je sdílet pouze s uživateli, kteří mají odkaz na video, zvolte možnost Neveřejné, a chcete-li je sdílet pouze s konkrétními uživateli, zvolte možnost Soukromé.

Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Google+

Blokujte nežádoucí komentáře nebo štítky.

Pokud nechcete vidět příspěvky nějakého uživatele na Google+, můžete je blokovat tak, že přejdete na jeho profil a zvolíte možnost Nahlásit/blokovat [jméno uživatele]. Příspěvky můžete také ignorovat, aby se již ve vašem streamu nezobrazovaly.

Další informace

Chcete-li uživatele blokovat v počítači, přejděte do jeho profilu.

V postranní části profilu klikněte na možnost Nahlásit nebo zablokovat [jméno uživatele].

Potvrďte, že chcete dotyčného uživatele blokovat.

Google+

Sami si vyberte, čí novinky chcete vidět ve streamu

Co když si vás někdo přidá do svých kruhů, ale vy nemáte zájem se s ním bavit? Pokud uživatele nechcete blokovat, můžete jej ignorovat. Pokud jej budete ignorovat, přestanou se vám od něj nebo z jeho stránky zobrazovat oznámení.

Další informace

Otevřete Google+.

Přejděte na profil/stránku uživatele.

Klikněte na šipku pod fotografií a informacemi o profilu.

Zvolte možnost Ignorovat [uživatele/stránku].

YouTube

Kontrolujte diskuze u svých videí

Komentáře ve vašem kanálu YouTube lze snadno moderovat. Komentáře můžete smazat nebo blokovat zveřejnění komentářů od určitých lidí nebo s určitými klíčovými slovy před tím, než je zkontrolujete.

Další informace

Chcete-li komentáře moderovat, klikněte na šipku v pravé horní části komentáře. Zobrazí se možnosti.

Kliknutím na tlačítko Odstranit komentář z YouTube odeberete.

Kliknutím na možnost Zakázat přístup ke kanálu znemožníte danému uživateli zveřejňování komentářů k videím a vašemu kanálu.

V části Nastavení komentářů můžete u všech nových komentářů před jejich zveřejněním vyžadovat schválení nebo komentáře zakázat.

V části Nastavení komentářů můžete pomocí filtrů nastavit, kdo smí komentovat váš kanál. Můžete také blokovat komentáře obsahující určitá slova.

Zobrazit další bezpečnostní nástroje