Zprávy ze společnosti Google

Kontakty pro média

Zašlete e-mail našemu tiskovému týmu na adresu: google_cz@havaspr.com

Jedná-li se o urgentní záležitost, můžete zavolat a nechat zprávu na čísle: +420 220 397 600

Pokud nejste zástupce tisku, odpověď neobdržíte.

Ohledně dalších dotazů prosím navštivte naše centrum nápovědy.

Sledujte nás na Google+

Všechny naše oficiální stránky naleznete v Adresáři stránek Google+.

Sledujte nás ve službě Twitter

twitter.com/google

Naše oficiální účty jsou uvedeny v Adresáři účtů ve službě Twitter.