Nebuďte pasivní přihlížející

Online či offline, šikana ubližuje. Naučte své mladistvé potomky, co je a co není přijatelný způsob komunikace na internetu. A pokud máte podezření, že váš potomek může být obětí šikany nebo se jí naopak účastní „z druhé strany“, zakročte. Až s ním o tom budete mluvit, mohou se vám hodit rady od našich partnerů.

Rada od našich partnerů

E-Bezpečí

  1. Šikaně a obtěžování nelze zabránit, lze však snížit riziko, že jí budeme vystaveni. Proto doporučujeme: snížit množství osobních informací a fotografií, které o sobě děti v prostředí internetu zveřejňují, vyhnout se problematickým fotografiím (fotografie pořízené pod vlivem omamných a návykových látek, sexuálně laděné fotografie, stejně laděná videa atd.).
  2. V případě, že na vás v prostředí internetu nějaká neznámá osoba útočí, nereagovat vulgárně a agresivně, ignorovat jeho útoky a veškerou komunikaci si zaznamenávat (snapshoty, písemné záznamy komunikace apod.) - lze je dále využít při prověřování případů.
  3. Naučit děti, že je třeba každou formu šikany či kyberšikany oznámit dospělým - rodičům či učitelům. V případě strachu se nebát kontaktovat různé poradenské linky - Linku bezpečí, Poradnu projektu E-Bezpečí, Seznam se bezpečně apod. a požádat o pomoc (klidně anonymně).
  4. Další informace o kyberšikaně naleznete na www.e-bezpeci.cz

Safer Internet

  1. Informujte své děti a rodinu o webových stránkách, které se zabývají problematikou kyberšikany. Poraďte jim, kam v případě potřeby nahlásit případy výskytu škodlivého obsahu anebo nebezpečných projevů online.
  2. Informujte své děti, aby jakékoliv projevy podezřelého chování především v prostředí sociálních sítí, sdělily svým rodičům. Pokud by se je snažil kontaktovat cizí člověk, který by si s nimi chtěl domluvit schůzku v reálném světě, rozhodně by na takovou schůzku neměly chodit.
  3. Informujte svou rodinu a především děti, aby v případě online komunikace postupovaly v souladu se zásadami slušného chování, mezilidské komunikace a etiky, podobně jako v reálném světě. Veškeré jejich chování ve světě online bude dohledatelné a může velmi zásadně ovlivnit jejich další směrování a rozvoj nejen v osobní, ale i profesionální oblasti. Poučte své děti, jaké chování je v prostředí online nepřípustné a kdy se mohou dopustit trestných činů.

Linkabezpeci

  1. Předejte svému dítěti telefonní číslo Linky bezpečí - 116111, na které mohou volat kdykoliv, zdarma a anonymně. Linka bezpečí je určená pro všechny děti, které mají nějaké trápení, jsou šikanované, nebo jim někdo ubližuje.
  2. V případě, že se dozvíte, že je vaše dítě šikanováno nebo šikanuje jiné děti, poraďte se anonymně o vhodném postupu na Rodičovské lince tel.č. 840 111 234 (pomoc@rodicovskalinka.cz)

Bezpečnostní nástroje

Objevte bezpečnostní nástroje Google určené ke sledování online pověsti členů vaší rodiny.

YouTube

Správa komentářů na YouTube

Pokud někdo zveřejňuje komentáře k vašim videím nebo kanálu na YouTube, které se vám nelíbí, můžete jej zablokovat. Znamená to, že nebude moci komentovat váš obsah nebo vám posílat soukromé zprávy.

Další informace

Chcete-li uživatele zablokovat, přejděte na stránku jeho kanálu. Její adresa URL bude podobná následující: www.youtube.com/user/NAME.

Na kartě „Něco o mně“ klikněte na ikonu pro nahlášení.

A nakonec klikněte na tlačítko Blokovat uživatele.

YouTube

Sdílejte videa jen s tím správným publikem

Nastavení soukromí vám umožňuje ponechat video soukromé, sdílet je s přáteli nebo je vypustit do světa. Videa na YouTube jsou automaticky nastavena jako soukromá, toto nastavení však při nahrávání videa můžete jednoduše změnit v části Nastavení soukromí. A pokud později změníte názor, můžete nastavení soukromí změnit i u videa nahraného dříve.

Další informace

Chcete-li nastavení soukromí změnit, otevřete Správce videí.

Vyhledejte video, u kterého chcete nastavení změnit, a klikněte na tlačítko Upravit.

Přejděte do rozbalovací nabídky Nastavení soukromí.

Chcete-li video sdílet se všemi, zvolte možnost Veřejné, chcete-li je sdílet pouze s uživateli, kteří mají odkaz na video, zvolte možnost Neveřejné, a chcete-li je sdílet pouze s konkrétními uživateli, zvolte možnost Soukromé.

Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Google+

Blokujte nežádoucí komentáře nebo štítky.

Pokud nechcete vidět příspěvky nějakého uživatele na Google+, můžete je blokovat tak, že přejdete na jeho profil a zvolíte možnost Nahlásit/blokovat [jméno uživatele]. Příspěvky můžete také ignorovat, aby se již ve vašem streamu nezobrazovaly.

Další informace

Chcete-li uživatele blokovat v počítači, přejděte do jeho profilu.

V postranní části profilu klikněte na možnost Nahlásit nebo zablokovat [jméno uživatele].

Potvrďte, že chcete dotyčného uživatele blokovat.

Google+

Sami si vyberte, čí novinky chcete vidět ve streamu

Co když si vás někdo přidá do svých kruhů, ale vy nemáte zájem se s ním bavit? Pokud uživatele nechcete blokovat, můžete jej ignorovat. Pokud jej budete ignorovat, přestanou se vám od něj nebo z jeho stránky zobrazovat oznámení.

Další informace

Otevřete Google+.

Přejděte na profil/stránku uživatele.

Klikněte na šipku pod fotografií a informacemi o profilu.

Zvolte možnost Ignorovat [uživatele/stránku].

YouTube

Kontrolujte diskuze u svých videí

Komentáře ve vašem kanálu YouTube lze snadno moderovat. Komentáře můžete smazat nebo blokovat zveřejnění komentářů od určitých lidí nebo s určitými klíčovými slovy před tím, než je zkontrolujete.

Další informace

Chcete-li komentáře moderovat, klikněte na šipku v pravé horní části komentáře. Zobrazí se možnosti.

Kliknutím na tlačítko Odstranit komentář z YouTube odeberete.

Kliknutím na možnost Zakázat přístup ke kanálu znemožníte danému uživateli zveřejňování komentářů k videím a vašemu kanálu.

V části Nastavení komentářů můžete u všech nových komentářů před jejich zveřejněním vyžadovat schválení nebo komentáře zakázat.

V části Nastavení komentářů můžete pomocí filtrů nastavit, kdo smí komentovat váš kanál. Můžete také blokovat komentáře obsahující určitá slova.

Zobrazit další bezpečnostní nástroje