Pomoc se zásadami pro souhlas uživatele z EU

Proč tyto zásady vznikly a kde platí?

Tyto zásady reflektují určité požadavky dvou evropských předpisů na ochranu soukromí: obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a dále ekvivalentních právních předpisů Spojeného království. Směrnici o soukromí a elektronických komunikacích nezaměňujte s nařízením o soukromí a elektronických komunikacích, o němž se v současné době jedná. Tyto právní předpisy se vztahují na koncové uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Spojeném království. Do EHP patří členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Původní verze těchto zásad byla představena v roce 2015 a 25. května 2018 došlo k aktualizaci, protože vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud jsem majitel stránek nebo inzerent se sídlem v EHP nebo ve Spojeném království, musím tyto zásady dodržovat u všech uživatelů?

Zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU se vztahují pouze na koncové uživatele v EHP nebo ve Spojeném království.

Jak bude společnost Google zajišťovat dodržování těchto zásad?

Dodržování zajišťujeme kontrolováním webů a aplikací, které používají naše reklamní služby. Postupujeme tak již od zavedení těchto zásad v roce 2015. Naši recenzenti navštěvují weby a aplikace stejně, jako by je navštívil spotřebitel, a následně analyzujeme poskytované informace a shromažďované souhlasy.

Naší hlavní prioritou bude vždy spolupráce s partnery s cílem zajistit soulad s předpisy a zásadami. Uvědomujeme si, že souhlas lze získávat různými způsoby. Žádný způsob nepředepisujeme, musí však být splněny požadavky našich zásad. Pokud zjistíme, že partner naše zásady nedodržuje, nejdříve ho kontaktujeme a oznámíme mu to, a poté se mu pokusíme pomoci souladu dosáhnout.

Již od roku 2015 poskytujeme přiměřenou dobu k provedení potřebných změn na webech a v aplikacích. Pokud s námi však partner nekomunikuje nebo neprokáže snahu dosáhnout v přiměřené době souladu, může to vést k zásahu proti příslušným účtům, včetně jejich pozastavení.

Jaké informace musím koncovým uživatelům poskytnout?

Naše zásady vyžadují uvedení všech stran, které v důsledku použití služby Google obdrží osobní údaje koncových uživatelů. Také vyžadují poskytnutí jasně viditelných a snadno přístupných informací o používání osobních údajů koncových uživatelů. Publikovali jsme informace o tom, jak společnost Google používá informace. Za účelem splnění povinností ohledně používání osobních údajů ze strany společnosti Google doporučujeme odkazovat na tuto stránku. Žádáme také ostatní poskytovatele reklamních technologií, s nimiž jsou služby Google integrovány, aby zpřístupnili informace o tom, jak osobní údaje využívají oni.

Kontrolní seznam, který partnerům pomůže vyvarovat se běžných chyb při implementaci mechanismu získání souhlasu

Níže jsou uvedeny pouze příklady, nikoli úplný seznam. Vždy zajistěte, aby vaše implementace splňovala veškeré požadavky zásad společnosti Google.

  • Vysvětlili jste uživatelům, jak budou jejich údaje použity, pokud udělí souhlas s jejich shromažďováním na vašem webu či ve vaší aplikaci (např. uvědomují si, že jejich osobní údaje budou používány k personalizaci reklam a že soubory cookie lze použít k zobrazování personalizovaných i nepersonalizovaných reklam)?
  • Ověřili jste, zda se žádost o souhlas zobrazuje uživatelům ze všech zemí EHP, kteří přejdou na web nebo otevřou aplikaci?
  • Dostali uživatelé možnost potvrdit vyjádření souhlasu nějakou akcí (např. kliknutím na tlačítko OK nebo Souhlasím)?
  • Informovali jste uživatele o třetích stranách (včetně Googlu), které budou mít také přístup k údajům o uživatelích, jež na webu nebo v aplikaci shromažďujete?
  • Informovali jste uživatele o způsobu, jakým bude společnost Google využívat jejich osobní údaje, když na vašem webu nebo v aplikaci udělí souhlas (např. tím, že jste uvedli odkaz na web se smluvními podmínkami a zásadami ochrany soukromí společnosti Google)? Udělali jste totéž i u ostatních třetích stran, které budou osobní údaje využívat?
  • Pokud ke zpeněžení používáte jen nepersonalizované reklamy, ověřili jste, zda máte souhlas uživatelů s používáním souborů cookie nebo jiných místních úložišť (jako jsou mobilní identifikátory) v oblastech, kde to vyžadují právní předpisy? Upozorňujeme však, že i nepersonalizované reklamy zobrazované na webových stránkách potřebují ke svému fungování soubory cookie.
  • Pokud zobrazení ve službách Ad Manager a AdMob zpeněžujete pouze pomocí omezených reklam, je vypnuto nejen shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam, ale společnost Google nepoužívá ani soubory cookie, identifikátory uživatelů či jiné ekvivalentní místní úložiště na zařízení koncového uživatele. Upozorňujeme, že technologie k zobrazování reklam (naše javascriptové značky a/nebo kód sad SDK) se v rámci běžného fungování prohlížečů a mobilních operačních systémů uživatelů bude ukládat do mezipaměti nebo instalovat i nadále. Tato funkce nepoužívá soubory cookie ani žádné jiné místní úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. To znamená, že tuto funkci podle těchto zásad můžete používat i v případě, že jste koncového uživatele nepožádali o souhlas nebo že vám souhlas neudělil. Své povinnosti, včetně požadavků na oznámení a získání souhlasu, byste měli posoudit sami na základě místní právních předpisů platných ve vaší jurisdikci. Další podrobnosti o této funkci najdete v centrech nápovědy služeb Ad Manager a AdMob.
  • Pokud používáte platformu CMP s certifikací od organizace IAB, zahrnuli jste jako dodavatele reklamní služby společnosti Google (Google Advertising Products)?

Co když nechci, aby se osobní údaje koncových uživatelů používaly k personalizaci reklam?

Spustili jsme novou funkci, pomocí níž můžete personalizované reklamy zakázat. Upozorňujeme, že i nepersonalizované reklamy, které zobrazujeme na webech nebo v aplikacích, vyžadují použití souborů cookie nebo mobilních identifikátorů. V oblastech, kde to vyžadují právní předpisy, musíte získat souhlas s používáním souborů cookie nebo mobilních identifikátorů.

Zobrazení ve službách Ad Manager a AdMob se také můžete rozhodnout zpeněžovat pomocí omezených reklam. Když jsou zapnuté omezené reklamy, je vypnuto shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam a společnost Google také nepoužívá soubory cookie, identifikátory uživatelů ani žádné jiné ekvivalentní místní úložiště na zařízení koncového uživatele. Upozorňujeme, že technologie k zobrazování reklam (naše javascriptové značky a/nebo kód sad SDK) se v rámci běžného fungování prohlížečů a mobilních operačních systémů uživatelů bude ukládat do mezipaměti nebo instalovat i nadále. Tato funkce nepoužívá soubory cookie ani žádné jiné místní úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. To znamená, že tuto funkci podle těchto zásad můžete používat i v případě, že jste koncového uživatele nepožádali o souhlas nebo že vám souhlas neudělil. Své povinnosti, včetně požadavků na oznámení a získání souhlasu, byste měli posoudit sami na základě místní právních předpisů platných ve vaší jurisdikci. Další podrobnosti najdete v centrech nápovědy služeb Ad Manager a AdMob.

Jaké pokyny mám koncovým uživatelům poskytnout ohledně odvolání souhlasu?

Zásady vyžadují, abyste koncovým uživatelům sdělili, jak mohou souhlas s personalizací reklam zrušit. Koncoví uživatelé musejí mít přinejmenším dostatek informací k tomu, aby mohli snadno přejít na nastavení reklam pro váš web nebo aplikaci nebo na obecná nastavení, která poskytuje společnost Google nebo jejich zařízení.

Na které další služby Google se tyto zásady vztahují?

Kromě reklamních a měřicích služeb na tyto zásady odkazují také jiné služby Google, například smluvní podmínky platformy Google Maps Platform, smluvní podmínky služeb YouTube API, smluvní podmínky služby reCAPTCHA a Blogger.

Které typy reklam se pro účely těchto zásad považují za personalizované?

Personalizovaná reklama (dříve zájmově orientovaná reklama) je výkonný nástroj, který zlepšuje relevanci reklam pro uživatele a zvyšuje inzerentům návratnost investic. Naše služby pro majitele stránek mohou v závislosti na způsobu použití odhadovat zájmy uživatelů podle toho, jaké weby navštěvují nebo jaké aplikace používají, a umožňovat inzerentům cílit kampaně podle těchto zájmů. Toto zlepšuje prostředí pro uživatele i inzerenty. Další informace najdete v našich zásadách pro inzerenty ohledně personalizovaných reklam.

Google považuje reklamy za personalizované, když vycházejí z dříve shromážděných nebo historických dat, která určují nebo ovlivňují výběr reklamy, mj. na základě předchozích vyhledávacích dotazů uživatele, jeho aktivity, návštěv webů či používání aplikací, demografických údajů nebo zeměpisné polohy. Konkrétně by se mohlo jednat například o demografické cílení, cílení na zájmové kategorie, remarketing, cílení na vlastní seznamy zákazníků a cílení na seznamy publika nahrané v sadě služeb Google Marketing Platform.

Které typy reklam se v těchto zásadách považují za nepersonalizované?

Nepersonalizované reklamy používají jen kontextové informace, včetně přibližné polohy (na úrovni města) a obsahu aktuálního webu nebo aplikace. Cílení není založeno na profilu ani na předchozím chování uživatele.

Které typy reklam se v těchto zásadách považují za omezené?

Když jsou pro zobrazení ve službách Ad Manager a AdMob zapnuté omezené reklamy, je vypnuto shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam a společnost Google také nepoužívá soubory cookie, identifikátory uživatelů ani žádné jiné ekvivalentní místní úložiště na zařízení koncového uživatele. Upozorňujeme, že technologie k zobrazování reklam (naše javascriptové značky a/nebo kód sad SDK) se v rámci běžného fungování prohlížečů a mobilních operačních systémů uživatelů bude ukládat do mezipaměti nebo instalovat i nadále. Další podrobnosti najdete v centrech nápovědy služeb Ad Manager a AdMob.

Mohu omezené reklamy používat v případě, že uživatelé vyjádří nesouhlas s použitím svých osobních údajů k účelům souvisejícím s oprávněnými zájmy?

Ne, za těchto okolností omezené reklamy nejsou vhodným řešením. Řešení omezených reklam od společnosti Google nepoužívá soubory cookie ani mobilní identifikátory, ale přesto potřebujeme právní základ pro funkce, jako jsou základní zobrazování reklam a měření.

Proč zásady vyžadují souhlas s použitím souborů cookie i v případě, že se používají k jiným účelům, než je personalizace (například k měření reklam)?

Soubory cookie nebo mobilní identifikátory se při zobrazování personalizovaných i nepersonalizovaných reklam Google používají k boji proti podvodům a zneužívání, k omezení frekvence a k vytváření souhrnných přehledů o reklamách. Naše zásady také vyžadují souhlas s použitím souborů cookie nebo mobilních identifikátorů v zemích, kde platí ustanovení směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích týkající se souborů cookie, a ve Spojeném království. Uvědomujeme si, že se regulatorní pokyny ohledně předpisů na ochranu soukromí v elektronických komunikacích v rámci Evropy liší. Naše zásady proto vyžadují souhlas s používáním souborů cookie či mobilních identifikátorů v oblastech, kde to vyžadují právní předpisy. Pokud majitelé stránek nemají souhlas k použití souborů cookie nebo jiného místního úložiště, mohou ve službách Ad Manager a AdMob využít funkci omezených reklam. (U této funkce se neshromažďují, nesdílejí a nepoužívají osobní údaje k personalizaci reklam a nepoužívají se ani soubory cookie či jiná místní úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. To znamená, že tuto funkci podle těchto zásad můžete používat i v případě, že jste koncového uživatele nepožádali o souhlas nebo že vám souhlas neudělil. Své povinnosti, včetně požadavků na oznámení a získání souhlasu, byste měli posoudit sami na základě místní právních předpisů platných ve vaší jurisdikci. Další podrobnosti najdete v centrech nápovědy služeb Ad Manager a AdMob.

Co když jsem inzerent a používám na svém webu služby Google?

Pokud na svých stránkách používáte značky inzertních služeb, jako jsou Google Ads nebo Google Marketing Platform, kvůli zajištění souladu se Zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU budete od uživatelů z EHP a ze Spojeného království muset získat souhlas. Naše zásady vyžadují souhlas s používáním souborů cookie k měření a souhlas s používáním osobních údajů k zobrazování personalizovaných reklam – pokud na svých stránkách máte například značky pro remarketing.

Jak mám žádost o souhlas formulovat?

Text žádosti o souhlas bude záviset na tom, jaké možnosti výběru chcete uživatelům poskytnout a jak data dále využíváte (např. pro vlastní účely či k podpoře dalších služeb, se kterými pracujete). Na společností Google provozovaném webu CookieChoices.org však nabízíme návrh sdělení, které by mohlo být vhodné.

Co když jako majitel stránek uživatelům z EHP a Spojeného království zobrazuji pouze nepersonalizované reklamy?

Pokud návštěvníkům svého webu nezobrazujete personalizované reklamy a návštěvy vašeho webu nemají vliv ani na reklamy zobrazované jinde, musíte přesto získat souhlas s používáním souborů cookie nebo mobilních identifikátorů v oblastech, kde to vyžadují právní předpisy. Souhlas s používáním souborů cookie nebo mobilních identifikátorů je vyžadován, protože i u nepersonalizovaných reklam se soubory cookie nebo nepersonalizované identifikátory používají k boji proti podvodům a zneužívání, k omezení frekvence a k vytváření souhrnných přehledů o reklamách. Na stránce CookieChoices.org je k dispozici ukázkové oznámení, které by pro tento případ mohlo být vhodné.

Zobrazení ve službách Ad Manager a AdMob se také můžete rozhodnout zpeněžovat pomocí omezených reklam. Když jsou zapnuté omezené reklamy, je vypnuto shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam a společnost Google také nepoužívá soubory cookie, identifikátory uživatelů ani žádné jiné ekvivalentní místní úložiště na zařízení koncového uživatele. Upozorňujeme, že technologie k zobrazování reklam (naše javascriptové značky a/nebo kód sad SDK) se v rámci běžného fungování prohlížečů a mobilních operačních systémů uživatelů bude ukládat do mezipaměti nebo instalovat i nadále. Tato funkce nepoužívá soubory cookie ani žádné jiné místní úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. To znamená, že tuto funkci podle těchto zásad můžete používat i v případě, že jste koncového uživatele nepožádali o souhlas nebo že vám souhlas neudělil. Své povinnosti, včetně požadavků na oznámení a získání souhlasu, byste měli posoudit sami na základě místní právních předpisů platných ve vaší jurisdikci. Další podrobnosti najdete v centrech nápovědy služeb Ad Manager a AdMob.

Jaké volby musím uživatelům nabídnout?

Zásady společnosti Google nenařizují, jaké volby byste uživatelům měli nabízet. Někteří majitelé stránek uživatelům mohou nabízet možnost výběru mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami, zatímco jiní mohou nabízet jiné volby.

Co když píšu žádost o souhlas pro aplikaci?

Mobilní aplikace soubory cookie obecně nepoužívají. Služby Google Ad Manager a AdMob podporují reklamu v aplikacích pomocí speciálních inzertních ID, která poskytují operační systémy Android a iOS. Proto byste v oznámení neměli psát, že používáte soubory cookie, ale spíše že používáte „identifikátor v zařízení“. Pomůže vám to splnit požadavky zásad společnosti Google ohledně získání souhlasu s používáním „jiného místního úložiště“.

Vyžaduje společnost Google nějakou konkrétní formu žádosti o souhlas pro aplikace?

Právní předpisy říkají, že souhlas uživatele může být právoplatný, pokud je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Žádnou konkrétní formu žádosti o souhlas však nevyžadují. Naše zásady pro souhlas uživatele z EU umožňují flexibilní návrh žádosti o souhlas a voleb zobrazovaných uživatelům.

Na našem webu CookieChoices.org najdete několik ukázkových žádostí o souhlas majitelů stránek a inzerentů, které by pro vaši aplikaci mohly být vhodné. Implementace těchto zpráv vám může pomoci splnit požadavky našich zásad při používání identifikátorů mobilních zařízení, včetně použití k personalizaci reklam. Jsme srozuměni s tím, že někteří vývojáři mohou použít tyto ukázkové žádosti, zatímco jiní mohou při prvním použití aplikace uživatelům jednoduše zobrazit sdělení, že pokud se sdílením svých identifikátorů zařízení či zobrazováním personalizovaných reklam nesouhlasí, měli by aplikaci odinstalovat.

Kde najdu řešení k získávání souhlasů?

AMP zahrnuje funkce, pomocí kterých lze řešení k získávání souhlasů vytvořit. Vytvořili jsme také řešení k získávání souhlasů pro služby Google Ad Manager a AdMob. Pokud chcete, můžete si však vytvořit vlastní řešení k získávání souhlasů nebo použít řešení jiného dodavatele. Na webu CookieChoices.org je k dispozici seznam některých dodavatelů řešení, pomocí nichž lze podle našeho názoru vytvořit řešení k získávání souhlasů, které bude odpovídat zásadám společnosti Google.

Pokud na svém webu používáte služby, jako je Google AdSense nebo Google Ad Manager, budete preferované řešení muset integrovat s reklamními značkami na stránkách, aby preference uživatelů byly respektovány. Každý z poskytovatelů nabízí pokyny nebo podporu služeb, které toto zajistí. Pokud tento postup nedodržíte u všech značek na svém webu, můžete uživatele uvést v omyl: mohou se domnívat, že reklamní soubory cookie vypnuli, zatímco se ve skutečnosti nadále používají. Proto je třeba každou implementaci těchto nástrojů na vašem webu důkladně zkontrolovat.

Jak si partneři mají vybrat, kterou platformu pro správu souhlasů (CMP) budou používat?

Partneři mohou zvážit vytvoření svého vlastního řešení pro správu souhlasů pomocí služby Funding Choices (další informace naleznete zde), nebo použít řešení CMP třetí strany. V případě použití již existujícího řešení CMP by měli s právním oddělením prokonzultovat, jaké řešení pro správu souhlasu je pro jejich okolnosti potřeba, a ujistit se, zda vybrané řešení umožňuje odpovídající úroveň přizpůsobení.

K dispozici jsou externí zdroje, které vám s výběrem vhodného poskytovatele řešení CMP pomohou. Jedná se například o seznam platforem CMP zaregistrovaných do systému Transparency and Consent Framework organizace IAB. Upozorňujeme, že se nejedná o vyčerpávající seznam všech dostupných řešení CMP a že použití některého z těchto řešení CMP nezaručuje soulad se zásadami společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. Záleží totiž na konkrétní žádosti o souhlas předložené uživatelům (další informace najdete výše v odpovědi na dotaz „Kontrolní seznam, který partnerům pomůže vyvarovat se běžných chyb při implementaci mechanismu získání souhlasu“).

Které další třetí strany shromažďují osobní údaje koncových uživatelů a jak mám tyto třetí strany identifikovat?

Řada inzerentů a majitelů stránek, kteří používají inzertní systémy společnosti Google, používá k zobrazování reklam a měření efektivity reklamních kampaní na webech a v aplikacích služby třetích stran. Zásady vyžadují, abyste jasně identifikovali každou stranu (kromě společnosti Google), která v důsledku vašeho používání služeb Google může shromažďovat, přijímat nebo používat osobní údaje koncových uživatelů. Ve službách AdSense, Google Ad Manager a AdMob jsou k dispozici ovládací prvky, které vám umožní vybrat dodavatele, kteří na vašem webu nebo ve vaší aplikaci smí shromažďovat data.

Můj web není v Evropě. Vztahují se na mě tyto zásady?

Pokud používáte služby Google, na které se tyto zásady vztahují, a máte v úmyslu poskytovat své služby uživatelům v EHP nebo ve Spojeném království, tak ano.

Jsem majitel stránek a žádné z mých kampaní necílí na EHP ani na Spojené království. Týká se mě tento požadavek na získání souhlasu?

Pokud byste uživatelům z těchto zemí služby Google z webu odstranili, souhlas by potřeba nebyl. Pokud jsou však služby Google používány i nadále a jen nezobrazují žádné reklamy, je souhlas i nadále potřeba. Služba Google Ad Manager totiž používá soubory cookie a naše zásady i nadále vyžadují souhlas s používáním souborů cookie k měření. Pokud se nejedná o žádost o nepersonalizovanou reklamu a není to uvedeno v nastavení souhlasu uživatele z EU nebo v samotné žádosti, služba Google Ad Manager také shromažďuje osobní údaje.

Jak vytvořím mechanismus k získání souhlasu?

Pokud si nejste jisti, kde začít, podívejte se na náš web CookieChoices.org. Naleznete zde různá řešení, jak na weby a do aplikací přidat mechanismus k získání souhlasu.

Naše organizace má na příslušné právní předpisy jiný pohled. Chtěli bychom ke zveřejnění a získávání souhlasu přistupovat jinak. Můžeme?

Společnost Google se snaží zajišťovat soulad s nařízením GDPR (včetně rozsahu, v němž bylo přeneseno do práva Spojeného království) ve všech službách, které v Evropě poskytuje. Změny našich zásad pro souhlas uživatele z EU odpovídají tomuto závazku a pokynům od evropských úřadů na ochranu osobních dat. Chceme však spolupracovat s majiteli stránek a partnery v širším oboru a pomoci jim s těmito změnami se vypořádat. Předpisy a postupy v oboru budeme i nadále vyhodnocovat a svá doporučení a požadavky budeme dle potřeby aktualizovat.

Proč je potřeba získat souhlas s měřením reklam – není to oprávněný zájem?

Google používá soubory cookies nebo identifikátory mobilních reklam k podpoře měření reklam. Stávající právní předpisy o ochraně soukromí v elektronických komunikacích pro taková využití vyžadují souhlas. Souhlas je potřeba u uživatelů ze zemí, kde to místní právní předpisy vyžadují. Naše zásady proto v příslušných případech vyžadují souhlas s personalizací a měřením reklam, přestože pro účely nařízení GDPR lze měření reklam považovat za oprávněný zájem správce.

Musím souhlas získat před spuštěním značek, nebo ho můžu získat až po něm?

Podle našeho výkladu směrnice GDPR je souhlas se zobrazováním personalizovaných reklam potřeba získat před spuštěním značek Google na stránkách. Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích vyžaduje souhlas s nastavováním či čtením souborů cookie. Regulativní pokyny ohledně předpisů na ochranu soukromí v elektronických komunikacích se však v rámci Evropy liší. Naše zásady proto vyžadují získání souhlasu s používáním souborů cookie či mobilních identifikátorů „v oblastech, kde to vyžaduje zákon“. Někteří regulátoři vydali pokyny, které výslovně vyžadují akci uživatele před nastavením souborů cookie. Jiní povolují získání souhlasu současně s nastavením souborů cookie.

Na souhlas vyžadovaný podle směrnice o soukromí a elektronických komunikacích k používání souborů cookie bude mít podle regulativních pokynů dopad nařízení GDPR. Nejsou však k dispozici jasné informace o tom, jak se tyto právní předpisy budou vzájemně ovlivňovat. Čekáme na další pokyny od regulátorů a své materiály budeme příslušným způsobem aktualizovat. U zákazníků, kteří nepotřebují souhlas se zobrazováním personalizovaných reklam, budeme prozatím i nadále uplatňovat místní standardy pro souhlas s používáním souborů cookie a nevyžadujeme žádné změny implementace jeho získávání.

A co používání měřičů prokliků?

Pokud se inzerenti rozhodnou používat technologie třetích stran na měření prokliků (tj. pokud je prohlížeč uživatele po kliknutí na reklamu cestou na vstupní stránku inzerenta přesměrován na externího dodavatele), musejí tak činit v souladu s příslušnými právními předpisy. Ovládací prvky společnosti Google pro majitele stránek technologie na měření prokliků nepokrývají.

Jaké záznamy musím uchovávat?

Naše zásady vyžadují, aby zákazníci uchovávali záznamy o souhlasu. Tyto záznamy by měly obsahovat alespoň text a možnosti výběru prezentované uživatelům v rámci mechanismu získání souhlasu a datum a čas, kdy uživatel souhlas udělil.

Proč byl můj mechanismus získání souhlasu označen jako odporující zásadám, když používám platformu pro správu souhlasů (CMP), kterou certifikovala organizace IAB?

Použít můžete libovolnou platformu CMP, jestliže zajistíte, aby byly splněny všechny požadavky zásad pro souhlas uživatele z EU. Poznámka ohledně platformy CMP od organizace IAB: Před srpnem 2020 společnost Google nebyla integrována do systému Transparency & Consent Framework organizace IAB. Je proto možné, že nebyla uvedena v seznamu dodavatelů, které vaše platforma CMP zobrazuje uživatelům. To znamená, že nemusí být splněn požadavek zásad pro souhlas, který vyžaduje identifikaci všech subjektů, které v důsledku vašeho používání služby Google mohou shromažďovat, přijímat nebo používat osobní údaje koncových uživatelů.

Od srpna 2020 je společnost Google integrována do verze 2 systému Transparency & Consent Framework organizace IAB. V globální seznamu dodavatelů organizace IAB proto bude možné vybrat jako dodavatele reklamní služby společnosti Google (Google Advertising Products).

Musím se těmito zásadami řídit, i když využívámmožnost vyzkoušení technologií Privacy Sandbox?

Ano. Google experimentuje s novými způsoby, jak podpořit zobrazování a měření digitální reklamy s vyšším ohledem na soukromí lidí na internetu. Slouží k tomu iniciativa Privacy Sandbox v prohlížeči Chrome. Při používání určitých rozhraní Sandbox API v rámci možnost vyzkoušení technologií Privacy Sandbox (včetně rozhraní Topics, FledgeAttribution Reporting API) můžete využívat osobní údaje k personalizaci reklam nebo přístupu k místnímu úložišti. Zásady pro souhlas uživatele z EU vyžadují, abyste pro tyto činnosti získali platný souhlas uživatele, stejně jako už to v zemích Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království děláte v případě personalizace reklam a ne nezbytného používání místního úložiště.

Aktualizace těchto zásad

Původní zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU byly aktualizovány 25. května 2018. 31. října 2019 jsme provedli drobné změny související s vývojem vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. V současné době neočekáváme žádné další změny těchto zásad. Jak je ale uvedeno výše, i nadále budeme vyhodnocovat předpisy a postupy v oboru a svá doporučení a požadavky budeme dle potřeby aktualizovat.