Seznam finančních údajů a odmítnutí odpovědnosti

  • Seznam všech burz, podílových fondů, indexů a dalších finančních údajů, které jsou dostupné ve službách Google.
  • Související odmítnutí odpovědnosti.

Burzy

  • Závěrečné ceny poskytuje společnost Morningstar. Údaje o událostech souvisejících s právy a závazky z cenných papírů poskytuje společnost Thomson Reuters.
  • Údaje o intradenním obchodování mohou být poskytovány společností ICE Data Services.
Region Kód burzy Popis Zpoždění (minuty)
Severní a Jižní Amerika BCBA Bolsa de Comercio de Buenos Aires 20
BMV Bolsa Mexicana de Valores 20
BVMF BM&F Bovespa 15
CNSX Kanadská burza cenných papírů V reálném čase
CVE Toronto TSX Ventures Exchange 15
NASDAQ NASDAQ Last Sale V reálném čase *
NYSE NYSE V reálném čase *
NYSEARCA NYSE ARCA V reálném čase *
NYSEAMERICAN NYSE American V reálném čase *
OPRA Opční řetězce Options Price Reporting Authority 15
OTCBB FINRA OTC Bulletin Board 15
OTCMKTS FINRA – ostatní emise OTC 15
TSE Torontská burza 15
Evropa AMS Euronext Amsterdam 15
BIT Borsa Italiana – Milánská burza V reálném čase
BME Bolsas y Mercados Españoles 15
CPH NASDAQ OMX Kodaň V reálném čase
EBR Euronext Brusel 15
ELI Euronext Lisabon 15
EPA Euronext Paříž 15
ETR Deutsche Börse – XETRA 15
FRA Deutsche Börse – Frankfurtská burza V reálném čase
HEL NASDAQ OMX Helsinki V reálném čase
ICE NASDAQ OMX Island V reálném čase
IST Borsa Istanbul 15
LON Londýnská burza V reálném čase
MCX Moskevská burza V reálném čase
RSE NASDAQ OMX Riga V reálném čase
STO NASDAQ OMX Stockholm V reálném čase
SWX, VTX Švýcarská burza SIX 15
TAL NASDAQ OMX Tallinn V reálném čase
VIE Wiener Börse 15
VSE NASDAQ OMX Vilnius V reálném čase
WSE Varšavská burza 15
Afrika JSE Johannesburská burza 15
Blízký a Střední východ TADAWUL Saúdskoarabská burza 15
TLV Telavivská burza cenných papírů 20
Asie BKK Thajská burza 15
BOM Bombajská burza – Limited V reálném čase
KLSE Bursa Malaysia 15
HKG Hongkongská burza 15
IDX Indonéská burza 10
KOSDAQ KOSDAQ 20
KRX Korejská burza 20
NSE Indická národní burza V reálném čase
SGX Singapurská burza V reálném čase
SHA Šanghajská burza 1
SHE Šenčenská burza V reálném čase
TPE Tchajwanská burza V reálném čase
TYO Tokijská burza 20
Jižní Tichomoří ASX Australská burza cenných papírů 20
NZE Novozélandská burza 20
  • *Údaje o ceně v reálném čase představují obchody uskutečněné na burzách NASDAQ a NYSE. Údaje o objemu a ceny obchodů uskutečněných mimo tyto burzy jsou konsolidovány a zpožděny o 15 minut.

Podílové fondy

  • Ceny podílových fondů poskytuje společnost Morningstar.
Region Kód burzy Popis Zpoždění (minuty)
Severní a Jižní Amerika MUTF Americké podílové fondy Konec dne
Asie MUTF_IN Indické podílové fondy Konec dne

Indexy

  • Závěrečné ceny poskytuje společnost Morningstar.
  • Údaje o intradenním obchodování mohou být poskytovány společností ICE Data Services.
Region Kód burzy Popis Zpoždění (minuty)
Severní a Jižní Amerika INDEXBVMF Indexy BM&F Bovespa 15
INDEXCBOE Hodnoty indexů CBOE 15
INDEXCME Indexy burzy Chicago Mercantile Exchange V reálném čase
INDEXDJX Indexy S&P Dow Jones V reálném čase
INDEXNASDAQ Globální indexy NASDAQ V reálném čase
INDEXNYSEGIS Zdroj globálních indexů NYSE 15
INDEXRUSSELL Russell Tick 15
INDEXSP Indexy S&P Cash V reálném čase
BCBA Indexy burzy v Buenos Aires 20
INDEXBMV Indexy burzy Bolsa Mexicana de Valores 20
INDEXTSI Indexy Torontské burzy 15
Evropa INDEXBIT Indexy Milánské burzy 15
INDEXBME Indexy burz Bolsas y Mercados Españoles 15
INDEXDB Indexy Deutsche Börse 15
INDEXEURO Indexy Euronext 15
INDEXFTSE Indexy FTSE V reálném čase
INDEXIST Indexy burzy Borsa Istanbul 15
INDEXNASDAQ Globální indexy NASDAQ V reálném čase
INDEXSTOXX Indexy STOXX 15
INDEXSWX Indexy Švýcarské burzy SIX 15
INDEXVIE Indexy Wiener Börse 15
MCX Indexy Moskevské burzy V reálném čase
Asie INDEXBKK Indexy Thajské burzy 15
INDEXBOM Indexy Bombajské burzy V reálném čase
SHA Indexy Šanghajské a Šenčenské burzy 1
INDEXHANGSENG Indexy Hang Seng V reálném čase
HKG Indexy Hongkongské burzy 15
KOSDAQ, KRX Indexy Korejské burzy 20
INDEXNIKKEI Indexy Nikkei 20
INDEXTYO Indexy Tokijské burzy 20
INDEXTYO:JPXNIKKEI400 © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. 20
INDEXTOPIX Indexy Tokijské burzy 20
IDX Indexy Indonéské burzy 15
NSE Indexy Indické národní burzy V reálném čase
SHE Indexy Šenčenské burzy V reálném čase
TPE Indexy Tchajwanské burzy V reálném čase
Blízký a Střední východ TLV Indexy Telavivské burzy 20
TADAWUL Indexy Saúdskoarabské burzy 15
Jižní Tichomoří INDEXASX Indexy S&P/ASX Australské burzy cenných papírů V reálném čase
INDEXNZE Indexy Novozélandské burzy 20

Bondy

Region Kód burzy Popis Zpoždění (minuty)
USA KCG Bondpoint 15

Měny

Region Kód burzy Popis Zpoždění (minuty)
Celý svět MĚNA Morningstar 3
KRYPTOMĚNA Coinbase, Inc. 3

Odmítnutí odpovědnosti

Data poskytují finanční burzy a může se na ně vztahovat zpoždění uvedené finančními burzami nebo našimi poskytovateli dat. Společnost Google data neověřuje a odmítá jakoukoliv povinnost tak činit.

Společnost Google, její poskytovatelé dat či obsahu, finanční burzy a všechny k nim přidružené subjekty a obchodní partneři (A) výslovně odmítají odpovědnost za správnost, dostatečnost či úplnost jakýchkoliv dat a (B) nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí, zpoždění či přerušení poskytování takových dat ani za žádné akce, při kterých se uživatel na tato data spoléhal. Společnost Google ani žádný z jejích poskytovatelů údajů nebudou odpovědni za jakékoli škody související s vaším použitím zde uvedených údajů. Výraz „obchodní partneři“ použitý v tomto textu nevyjadřuje žádný vztah zastupování, partnerství ani společného podniku mezi společností Google a kteroukoliv z daných stran.

Souhlasíte s tím, že zde poskytnutá data a informace nebudete kopírovat, upravovat, přeformátovávat, stahovat, ukládat, reprodukovat, přepracovávat, přenášet ani opětovně distribuovat ani je používat pro komerční podnikání, pokud k tomu předem nezískáte písemný souhlas.

Veškerá data a informace jsou objektivní a nejsou přizpůsobeny potřebám jakékoli osoby nebo subjektu. Společnost Google nepůsobí jako investiční poradce. Žádná z dat nebo informací nepředstavují doporučení společnosti Google k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů a společnost Google nevydává žádná prohlášení ohledně vhodnosti nebo příhodnosti provedení jakékoli investice.

Veškerá data a informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ pouze pro osobní informační potřeby a nejsou určeny pro účely obchodování ani jako obchodní rady. Před provedením jakéhokoliv obchodu si prosím ceny ověřte u svého makléře či finančního poradce.

Buď společnost Google, nebo třetí strany, které jí poskytují data, mají výhradní vlastnická práva na data a poskytované informace.

V tabulce výše naleznete seznam všech burz a indexů, pro které společnost Google poskytuje informace, společně s časovým zpožděním údajů.

Za reklamy prezentované ve službě Google Finance nesou plnou odpovědnost strany, od kterých tyto reklamy pocházejí. Společnost Google ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů dat neschvaluje obsah reklam ani zboží či služby, které jsou v nich nabízeny, ani za ně nenese odpovědnost.

Převod měn

Společnost Google nemůže zaručit správnost zobrazených směnných kurzů. Před provedením jakýchkoliv transakcí, na které by mohly mít vliv změny směnných kurzů, si prosím ověřte aktuální směnné kurzy.

Cenné papíry NYSE

Společnosti NYSE, NYSE Arca LLC a NYSE MKT LLC si vyhrazují veškerá práva na údaje o cenách cenných papírů, které vám společnost Google Inc. zpřístupňuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto ceny cenných papírů neodrážejí obchodování na jiných trzích než NYSE, NYSE Arca a NYSE MKT a jsou určeny pouze pro referenci, nikoliv k provádění obchodních rozhodnutí. Společnosti Google Inc., NYSE, NYSE Arca LLC ani NYSE MKT LLC na takové údaje neposkytují žádné záruky a nenesou odpovědnost za žádné ztráty způsobené nedbalostí z jejich strany ani čímkoliv, co nemají přiměřeným způsobem pod kontrolou. Jakákoliv redistribuce těchto informací je přísně zakázána.

S&P Capital IQ

Analytické údaje S&P Global Market Intelligence poskytuje společnost S&P Capital IQ. Copyright (c) 2018, S&P Capital IQ (a příslušné spřízněné subjekty). Všechna práva vyhrazena.

S&P Dow Jones Indices LLC

Copyright © 2018, S&P Dow Jones Indices LLC. Všechna práva vyhrazena. Společnost S&P nezaručuje správnost, adekvátnost, úplnost ani dostupnost informací a bez ohledu na příčinu nenese odpovědnost za žádné chyby ani opomenutí ani za výsledky dosažené v důsledku používání takových informací. Společnost S&P, její spřízněné subjekty a jejich externí dodavatelé vylučují veškeré výslovně uvedené záruky i záruky vyplývající z právních předpisů či jiných smluvních ujednání, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel či použití. Indexy S&P DJI Indices nejsou investičním poradenstvím a odkazy na konkrétní investice nebo cenné papíry, hodnocení úvěruschopnosti a postřehy ohledně cenných papírů nebo investic poskytované v indexech S&P DJI Indices nejsou doporučením ke koupi, prodeji či držení takové investice či cenného papíru ani k jiným investorským rozhodnutím. Společnost S&P v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní ani následné škody, náklady, výdaje, právní poplatky ani ztráty (včetně ztracených příjmů, ztraceného zisku a nákladů ztracené příležitosti) spojené s využitím indexů S&P DJI Indices vámi nebo někým jiným.