Zjistěte, zda se můžete zapojit.

Všichni účastníci programu Google Ad Grants musí splňovat určitá kritéria. Tyto požadavky je nutné plnit i po úspěšné registraci do programu. Informace o požadavcích na neziskové organizace naleznete níže.

Podmínky účasti

Níže jsou uvedeny pokyny pro účast v programu Google Ad Grants.

Program Google Ad Grants je součástí programu Google pro neziskové organizace. Pokud se chcete stát členem programu Google Ad Grants, musí vaše organizace splnit následující podmínky:

  • Začněte podáním přihlášky do programu Google pro neziskové organizace.
  • Musíte mít platný status charitativní organizace. Definici statusu charitativní organizace ve vaší zemi naleznete na webu Google pro neziskové organizace.
  • Musíte potvrdit prohlášení o nediskriminaci a přijetí a použití daru, které je požadováno v přihlášce.
  • Musíte mít funkční webové stránky s dostatečným množstvím odpovídajícího obsahu.

Do programu Google pro neziskové organizace se nemohou registrovat státní subjekty ani organizace, nemocnice a lékařské spolky, školy, akademické instituce ani univerzity. Dobročinné sekce vzdělávacích organizací se registrovat mohou.

Chcete-li v programu zůstat, je třeba dodržovat níže uvedené pokyny.

V programu Google Ad Grants mohou zůstat jen organizace, které plní programové zásady.