Zjistěte, zda se můžete zapojit

Všichni účastníci programu Google Ad Grants musí splňovat určitá kritéria. Tyto požadavky je nutné plnit i po úspěšné registraci do programu. Informace o požadavcích na neziskové organizace naleznete níže.

Země

Měníme svět k lepšímu. Jednu zemi po druhé.

Spolupracujeme s více než 20 000 neziskovými organizacemi z více než 50 zemí. Pokud chcete splnit podmínky pro udělení grantu, musí vaše nezisková organizace sídlit v jedné z těchto zemí.

Podmínky účasti

Níže jsou uvedeny pokyny pro účast v programu Google Ad Grants.

Pokud se chcete stát členem programu Google Ad Grants, musí vaše organizace splnit následující podmínky:

  • Začněte podáním přihlášky do programu Google pro neziskové organizace. Vaše organizace musí mít status charitativní organizace. Definici statusu charitativní organizace ve vaší zemi naleznete na webu Google pro neziskové organizace. Do programu Google pro neziskové organizace se nemohou registrovat státní subjekty ani organizace, nemocnice a lékařské spolky, školy, akademické instituce ani univerzity. Dobročinné sekce vzdělávacích organizací se registrovat mohou.

  • Musíte potvrdit prohlášení o nediskriminaci a přijetí a použití daru, které je požadováno v přihlášce.

  • Váš web musí splňovat standardy kvality podle zásad pro weby Ad Grants.

  • Po registraci organizace do programu je nutné projít zhodnocením způsobilosti pro Ad Grants.

Chcete-li v programu zůstat, je třeba dodržovat níže uvedené pokyny.

V programu Google Ad Grants mohou zůstat jen organizace, které plní programové zásady.