Zjistěte, zda se můžete zapojit.

Všichni účastníci programu Google Ad Grants musí splňovat určitá kritéria. Tyto požadavky je nutné plnit i po úspěšné registraci do programu. Informace o požadavcích na neziskové organizace naleznete níže.

Podmínky účasti

Níže jsou uvedeny pokyny pro účast v programu Google Ad Grants.

Program Google Ad Grants je součástí programu Google pro neziskové organizace. Pokud se chcete stát členem programu Google Ad Grants, musí vaše organizace splnit následující podmínky:

 • Začněte podáním přihlášky do programu Google pro neziskové organizace.
 • Musíte mít platný status charitativní organizace. Definici statusu charitativní organizace ve vaší zemi naleznete na webu Google pro neziskové organizace.
 • Musíte potvrdit prohlášení o nediskriminaci a přijetí a použití daru, které je požadováno v přihlášce.
 • Musíte mít funkční webové stránky s dostatečným množstvím odpovídajícího obsahu.

Do programu Google pro neziskové organizace se nemohou registrovat státní subjekty ani organizace, nemocnice a lékařské spolky, školy, akademické instituce ani univerzity. Dobročinné sekce vzdělávacích organizací se registrovat mohou.

Chcete-li v programu zůstat, je třeba dodržovat níže uvedené pokyny.

V programu Google Ad Grants mohou zůstat jen organizace, které plní následující požadavky:

 • Reklamy musí odkazovat na jednu (a pouze jednu) doménu webu. Mělo by se jednat o doménu, která byla uvedena v přihlášce.
 • Účet AdWords je třeba aktivně spravovat. Minimálně jednou za měsíc se musíte přihlásit a nejméně jednou za 90 dní provést v účtu změnu.
 • Reklamy a klíčová slova musí odpovídat programu a službám vaší organizace.
 • Komerční inzerce jako taková není povolena. Pokud chcete propagovat produkty nebo služby, veškeré tržby musí sloužit výlučně k podpoře vašeho programu.
 • Reklamy nesmí odkazovat na stránky, které se primárně sestávají z odkazů na jiné weby.
 • Reklamy nesmějí nabízet finanční produkty, jako jsou hypotéky nebo kreditní karty, ani žádat o dary ve formě aut, lodí nebo jiného majetku.
 • Web nesmí zobrazovat reklamy Google AdSense ani reklamní odkazy affiliate partnerů.

Účastníci programu Ad Grants, u kterých bude zjištěno porušení některé z těchto zásad, mohou být z programu vyřazeni. Společnost Google si vyhrazuje právo přihlášku či účast organizace kdykoli a z jakéhokoli důvodu přijmout či odmítnout a podmínky způsobilosti kdykoli rozšířit či pozměnit. Výběr provádí výhradně společnost Google a nepodléhá žádné externí kontrole.