Propagační kredit na online inzerci se řídí smluvními podmínkami:

 • Nárok na propagační kredit vám vzniká za těchto podmínek: (a) se službou Google Ads teprve začínáte a v okamžiku, kdy zadáte propagační kód, byla vaše první reklama z vašeho prvního účtu Google Ads poprvé zobrazena před méně než 14 dny, nebo (b) již jste zákazníkem služby Google Ads a v Google Ads aktivujete novou funkci nebo službu či znovu aktivujete neaktivní účet (dle podmínek stanovených společností Google v poukazu). Příslušný požadavek na způsobilost je uveden v nabídce, kterou jste obdrželi od společnosti Google.
 • Náklady na inzerci, které překročí propagační kredit, budou inzerentům účtovány. Pokud nebudou inzerenti chtít, aby jim byly účtovány platby nad rámec bezplatného propagačního kreditu, mohou své reklamy ještě před jeho vyčerpáním stáhnout. Inzerenti nebudou na vyčerpání propagačního kreditu upozorněni.
 • Po úspěšném utracení výdajů nebo dokončení akcí bude kredit zpravidla během 35 dní přičten v přehledu fakturace vašeho účtu Google Ads (pokud splníte podmínky způsobilosti).
 • Platnost kreditu vyprší 60 dní po jeho použití v účtu (pokud v doplňujících smluvních podmínkách k dané propagační akci není uvedeno jinak). Zbývající kredit a konec jeho platnosti můžete kdykoli zkontrolovat v účtu Google Ads: na stránce Fakturace a kartě Propagace.
 • Nabídka je podmíněna schválením reklam, platnou registrací a přijetím standardních smluvních podmínek programu Google Ads.
 • Propagační kredit je nepřenosný a nelze jej prodat ani vyměnit.
 • Nabídka může být společností Google Ireland Limited kdykoli a z jakýchkoli důvodů zrušena.
 • Za využití propagačního kreditu jsou zodpovědni inzerenti. Nesmějí ho využít na platby daní ani jiných poplatků. Placení libovolných daní nebo poplatků Inzerentem se nezapočítává do získání libovolného propagačního kreditu.
 • Každý zákazník obdrží pouze jeden propagační kredit.
 • Možnost uplatnit propagační kredit může být podmíněna zaznamenáním reklamních nákladů ve stanovené minimální výši a jejich úspěšnou fakturací.
 • Využití nabídky může být omezeno na fakturaci prostřednictvím automatických plateb.
 • Pokud si účet Google Ads vytvoříte v jiné měně, než ve které je přidělený propagační kredit, může skutečná výše požadavku na útratu a propagačního kreditu podléhat měnovým kurzům.
 • Nabídka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří mají fakturační adresu v České republice.
 • Platnost nabídky končí tři měsíce po datu vystavení média s poukazem nebo datem konce platnosti uvedeným na poukazu (pokud je na něm toto datum uvedeno).
 • Použitím poukazu nebo využitím propagačního kreditu přijímáte zároveň tyto smluvní podmínky. Nabídka neplatí, odporuje-li právním předpisům.
 • Omlouváme se za psaní v tomto právním jazyce.