Google se vám snaží pomáhat objevovat svět. Právě to je smyslem a účelem snímků na našich platformách. Měly by vám pomoci nahlédnout, jak vypadá vaše okolí i celý svět, a pak tato místa prozkoumat. Děláme, co můžeme, aby pro vás tyto snímky měly praktický přínos a ukazovaly svět, který naši uživatelé objevují.

Snímky Street View mohou pocházet od externích přispěvatelů nebo od společnosti Google. Poznáte to podle uvedení zdroje nebo pomocí ikony u každého snímku. Snímky pořízené externími uživateli a publikované na Mapách Google jsou vlastnictvím příslušného přispěvatele (nebo případného nástupce či postupníka).

Tato stránka obsahuje zásady pro snímky Street View publikované společností Google. Zásady pro snímky Street View, jimiž přispěli uživatelé, najdete v pravidlech pro příspěvky uživatelů Map.

Zásady týkající se snímků Street View publikovaných společností Google

Cílem zásad ochrany soukromí ve Street View v obsahu publikovaném společností Google je zajistit pozitivní dojem a přínosné informace pro všechny uživatele, kteří si snímky Street View prohlížejí. Zásady vysvětlují, jak nakládáme s nevhodným obsahem a jaká kritéria je k publikování snímků Street View potřeba splnit. Zásady můžeme příležitostně aktualizovat, takže je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Snímky ve Street View se nezobrazují v reálném čase

Na snímcích Street View je vidět pouze to, co naše kamery dokázaly zachytit v okamžiku, kdy příslušným místem projížděly. Zpracování snímků následně trvá celé měsíce. Znamená to, že zobrazené snímky mohou být staré několik měsíců, klidně ale i několik let. Na některých místech, jejichž snímky jsme pořizovali v průběhu řady let, můžete díky naší funkci stroje času zobrazit i změny.

Rozmazání

Při publikování snímků Street View na Mapách Google podniká společnost Google řadu kroků na ochranu soukromí osob.

Vyvinuli jsme špičkovou technologii rozmazávání obličejů a poznávacích značek, jejímž účelem je rozmazat všechny identifikovatelné obličeje a poznávací značky u snímků Street View dodaných společností Google. Pokud uvidíte obličej nebo poznávací značku vyžadující dodatečné rozmazání, nebo pokud si přejete, abychom rozmazali celý váš dům či vozidlo, podejte žádost pomocí nástroje Nahlášení problému.

Nevhodný obsah

Nevhodný obsah můžete nahlásit pomocí odkazu Nahlášení problému. S výjimkou případů, kdy má obsah uměleckou, vzdělávací nebo dokumentární hodnotu, považujeme za nevhodný obsah kategorie uvedené dále.

Porušení práv duševního vlastnictví

Porušení práv duševního vlastnictví

Nepovolujeme snímky nebo jakýkoli jiný obsah, který porušuje zákonná práva jiných osob včetně autorských práv. Pokud potřebujete další informace nebo chcete podat žádost podle zákona USA o ochraně autorských práv (DMCA), prostudujte si postupy týkající se ochrany autorských práv.

Ikona sexuálně explicitního obsahu

Sexuálně explicitní obsah

Nepovolujeme žádný sexuálně explicitní obsah.

Ikona nezákonného, nebezpečného nebo násilného obsahu

Nezákonný, nebezpečný nebo násilný obsah

Je zakázán obsah, který je ze své povahy nezákonný, propaguje nebezpečné či nezákonné jednání nebo obsahuje názorné či bezdůvodné násilné výjevy.

Ikona obtěžování a výhrůžek

Obtěžování a výhrůžky

Žádný uživatel nesmí Street View zneužívat k obtěžování, šikanování ani útokům na jiné osoby.

Projevy nenávisti

Projevy nenávisti

Nepovolujeme obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, invalidity, pohlaví, věku, národnosti, statusu veterána nebo sexuální orientace či genderové identity.

Ikona teroristického obsahu

Teroristický obsah

Nepovolujeme teroristickým organizacím používat tuto službu k žádným účelům, ani k náboru členů. Také odstraníme obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky.

Ikona ohrožení dítěte

Ohrožení dítěte

Google netoleruje žádný obsah, který souvisí se zneužíváním dětí. Jedná se o jakékoli snímky sexuálního zneužívání dětí a veškerý obsah znázorňující děti sexuálním způsobem. Pokud na takový obsah narazíte, nesdílejte ho ani k němu nepište žádné komentáře (ani v případě, že tím na něj chcete společnost Google upozornit). Pokud na takový druh obsahu narazíte jinde na internetu, obraťte se přímo na organizaci National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Ikona údajů umožňujících zjištění totožnosti

Údaje umožňující identifikaci osob

Nepovolujeme obsah tvořený údaji umožňujícími identifikaci osob, jako jsou čísla kreditních karet, lékařské záznamy nebo doklady vydané státem, ať už patří vám, či jiným osobám.