Zásady pro dobré fotografy Street View

Tyto zásady se týkají všech dobrých fotografů Street View, kteří jménem svých zákazníků shromažďují snímky, jež mají být používány ve službách Google.

Naše zásady pro dobré fotografy Street View jsou rozděleny do čtyř oblastí:

 • Požadavky na transparentnost se týkají informací, které jste povinni zákazníkům sdělit.
 • Zakázaných praktik se musíte vyvarovat, pokud chcete publikovat nebo spravovat snímky nahrané do služeb Google jménem svých zákazníků.
 • Pokyny pro branding upravují náležité používání značkových prvků společnosti Google.
 • Požadavky na kvalitu určují, jakým způsobem je třeba uspořádat inzertní účty Google vašich zákazníků.

Požadavky na transparentnost

Aby mohli zákazníci plně využívat výhod snímků nahraných do služeb Google a mohli se kvalifikovaně rozhodovat, potřebují mít správné informace. Proto po všech účastnících programu pro dobré fotografy nebo agentury požadujeme poskytování transparentních informací, jež jsou při takovém rozhodování potřeba. Kromě plnění níže uvedených požadavků musí účastníci s vynaložením přiměřeného úsilí poskytovat zákazníkům na vyžádání další relevantní informace.

Při prodeji fotografických služeb jiným subjektům je důležité, abyste vykazovali stejnou transparentnost a rozuměli svým právům a povinnostem ve vztahu k ostatním lidem, značkám a místním právním předpisům.

Ikona Poplatky za službu a náklady

Poplatky za službu a náklady

Účastníci programu pro dobré fotografy si často za své užitečné služby účtují poplatky za správu. Zákazníci kupující snímky by o takových poplatcích měli předem vědět. Nezbytným minimem je nové zákazníky vždy před prvním prodejem písemně informovat o existenci těchto poplatků a nákladů na fakturách, které jim vystavujete.

Pro zákazníky kupující snímky, kteří mají k dispozici menší rozpočty a nemusí mít vždy zdroje nebo odbornost zákazníků nakupujících snímky ve velkém, je obzvlášť důležité vědět, co mohou při spolupráci s dobrým fotografem Street View očekávat.

Ikona Pravdivá prezentace

Pravdivá prezentace

Jako účastník programu pro profesionály na Street View se nesmíte prezentovat způsobem, který by naznačoval, že jste zaměstnancem Googlu. Prezentujte se podle pravdy, tedy jako zcela nezávislý obchodní subjekt. Informujte klienty, že Google má jakožto publikační služba jen omezenou roli.

Ikona Individuální odpovědnost

Individuální odpovědnost

I když se publikované obrázky obvykle v Mapách Google objeví během několika sekund, mohou být v případě nesouladu s pravidly pro příspěvky uživatelů Map nebo smluvními podmínkami Map Google následně zamítnuty.

 • Pokud budou snímky vyrobené na zakázku v Mapách Google odmítnuty, leží odpovědnost za řešení tohoto odmítnutí na fotografovi a vlastníkovi firmy.
 • Snímky, které porušují naše zásady, by fotografové měli okamžitě opravit nebo vyměnit (a současně zajistit, aby byly nové snímky v Mapách Google schváleny). V opačném případě, když záležitost vyřešit nelze, by měli klientovi vrátit zaplacenou částku v plné výši.

Ikona Vlastnictví snímku

Vlastnictví snímku

Když fotografové a vlastníci firem začnou spolupracovat, měli by spolu uzavřít smlouvu v písemné podobě, která stanoví podmínky dohody, záruky a budoucí vlastnická práva.

 • Určete, kdo bude po dokončení focení vlastníkem snímků. Pokud vlastníkem zůstává fotograf, je třeba vlastníka firmy informovat, jak může snímky používat, aniž by tím porušoval autorská práva fotografa. Jeden snímek nesmíte publikovat dvakrát pod různými účty (například účtem fotografa a účtem vlastníka firmy).

Ikona Soulad s místními právními předpisy

Soulad s právními předpisy

Při poskytování služeb klientům musíte dodržovat všechny platné právní předpisy. Neuvádějte zákazníky v omyl, pokud jde o vaše dovednosti nebo výslednou kvalitu realizovaných zakázek. Kromě toho musíte mít vhodné pojištění nezbytné k výkonu práce, na kterou jste byli najati.

Ikona Viditelnost snímků

Viditelnost snímků

Při hodnocení snímků v Mapách Google nebude brát Google v potaz žádné smluvní ani obchodní dohody mezi třetími stranami. To se týká i dohod mezi vlastníky firem a fotografy. Samotná skutečnost, že vlastník firmy za snímek zaplatil profesionálnímu fotografovi, nemusí vést k tomu, že daný snímek získá dobré hodnocení nebo že se v Mapách Google vůbec zobrazí.

Ikona Vyloučení střetu zájmů

Vyloučení střetu zájmů

Některé programy společnosti Google (zejména Místní průvodci) vyžadují účast na neprofesionální bázi, což například znamená, že přispěvatel nedostává žádnou odměnu. Pokud nabízíte služby za úplatu (například jako dodavatel snímků Street View v rámci programu pro dobré fotografy nebo agentury), je důležité, abyste nespojovali tyto profesionální služby s jinými, neplacenými službami, u nichž se předpokládá vaše nestrannost (například místní průvodce způsobilý zveřejňovat hodnocení a recenze).

Začátek stránky Ikona Začátek stránky


Správné použití značek Google

Značku Mapy Google Street View a odznak profesionála mohou pro svůj marketing používat pouze firmy nebo fotografové, kteří tento status získají. Pokud jste dobrý fotograf, můžete se pomocí uvedených prvků tímto uznávaným statusem pochlubit. Dobří profíci mohou používat odznak profesionála, logotyp i prvky značky, včetně označení Mapy Google, Street View a dalších souvisejících log. Dále uvádíme několik pokynů, jak s těmito prvky zacházet. Pokud se domníváte, že někdo použití značkových prvků povolené společností Google nerespektuje, můžete taková použití nahlásit zde. Nevhodné použití jakýchkoli jiných značkových položek Googlu můžete nahlásit zde.

Ikona Používání odznaku profesionála

Používání odznaku profesionála

 • Odznak profesionála a prvky značky používejte jen v případě, že jste certifikovaným členem programu pro profesionály na Street View.
 • Odznak profesionála zobrazujte výhradně na bílém pozadí a s dostatečným odsazením.
 • Odznak profesionála používejte vždy ve spojení se svým jménem nebo názvem společnosti a logem.
 • Odznak profesionála a prvky značky můžete používat na webových stránkách, v prezentacích, na firemním oblečení a v tištěných propagačních materiálech.
 • Odznak ani prvky značky nesmí být nejnápadnějšími položkami na stránce nebo oděvu.
 • Neměňte loga ani logotypy Map Google, Street View ani odznaku profesionála. To se týká mimo jiné přidávání grafických prvků, změn proporcí obrázků nebo jejich překládání.
 • Nepoužívejte odznak zavádějícím nebo obtěžujícím způsobem. Příkladem je použití odznaku způsobem, který naznačuje, že Google doporučuje nějaké produkty či služby.

Ikona Při prodeji služeb

Při prodeji služeb

 • Nabízejte jako jednu ze služeb vaší firmy profesionální 360° fotky.
 • Při komunikaci s firmami neskrývejte, že jste členy programu pro dobré fotografy nebo agentury, ani o tom neposkytujte klamné informace.
 • Nespojujte služby, které nabízíte (například se propagujete jako dodavatel snímků Street View s certifikací programu pro dobré fotografy nebo agentury), s členstvím v komunitě místních průvodců.

Ikona Branding vašeho webu

Branding vašeho webu

 • Nepoužívejte termíny jako Google, Mapy Google, Street View, odznak profesionála ani žádné jiné ochranné známky Google (ani jim podobné výrazy) v názvu domény.
 • Odznak profesionála můžete zobrazit na svých webových stránkách.

Ikona Branding na vašem vozidle

Branding na vašem vozidle

 • Na vozidle můžete používat pouze vlastní značku a logo.
 • Neuvádějte na něm žádné prvky značky Google včetně ikony, odznaku a loga Street View.

Ikona nadir/zenit 360° fotek

Branding v nadiru/zenitu 360° fotek

 • V nadiru či zenitu můžete použít logo nebo název společnosti příslušné velikosti. Kritéria týkající se konkrétních formátů najdete v zásadách.
 • Při vkládání brandingu do nadiru snímků nebo na střechu vozidla musíte:
  • mít oprávnění danou značku používat,
  • zobrazovat pouze relevantní obsah (například propagaci místní turistiky) nebo obsah, který je jinak podmíněn uvedením zdroje.
 • V případě sponzorství nebo uvedení zdroje je nutné, aby zobrazovaná značka:
  • nebyla uvedena spolu s položkou značky Google,
  • nebyla uvedena spolu s propagační grafikou nebo textem (pokud se přímo netýká zobrazeného místa),
  • byla uvedena spolu s textem „sponsored by“ nebo vhodným překladem.
 • V nadiru ani zenitu 360° fotek není povoleno používat odznak profesionála ani jiný prvek brandingu Google. To platí i pro grafické prvky na střeše vozu, které mohou být v zorném poli fotoaparátu.

Kromě těchto pokynů musíte dodržovat pravidla Googlu pro správné používání, smluvní podmínky ohledně značek, pokyny pro používání geografických údajů a veškeré další pokyny pro používání ochranných známek Google.

Ikona Inzerce vaší firmy pomocí Google Ads

Inzerce vaší firmy pomocí Google Ads

Jestli chcete, můžete v rámci inzerce svojí firmy prostřednictvím Google Ads používat v reklamách výraz „program pro dobré fotografy“. Nesmíte v nich však používat samotnou značku Street View ani žádnou jinou značku Google.

Ikona Branding profilu ve službě Moje firma na Googlu

Branding vašeho profilu ve službě Moje firma na Googlu

Pokud máte profil ve služby Moje firma na Googlu, očekává se od vás, že budete dodržovat zásady služby Moje firma na Googlu, stejně jako pokyny ohledně prezentace vaší firmy na Googlu.

Ve svém profilu ve službě Moje firma na Googlu nepoužívejte výrazy Google, Mapy Google, Street View ani žádné jiné ochranné známky společnosti Google (platí to i pro podobné výrazy).

Až získáte status dobrého fotografa, můžete do svého profilu nahrát odznak profesionála.

Poznámka: Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat, můžete přijít o status v rámci programu a o právo používat odznak profesionála i ostatní prvky brandingu.

Začátek stránky Ikona Začátek stránky


Požadavky na kvalitu snímků dobrých fotografů a agentur

Ikona Kvalita obrázků

Kvalita obrázků

 • 7,5 Mpx nebo větší (3 840×1 920 px),
 • poměr stran 2:1,
 • souvislé zobrazení celého obzoru,
 • žádné podstatné chyby při spojování snímků,
 • dostatečná zřetelnost detailů ve světlých i tmavých oblastech,
 • ostrost (žádné rozmazání způsobené pohybem, správné zaostření),
 • žádné rušivé efekty ani filtry.

Ikona Souvislost

Souvislost

 • Všechny pospojované 360° fotky musí vzájemně souvisle navazovat.
 • Záběry v interiérech by měly být pořizovány po jednom metru, v exteriérech po třech metrech.
 • Chcete-li mít větší šanci na napojení na naše snímky, rozšiřte svoji sbírku o záběry ulice.

Ikona Vhodnost

Vhodnost

 • Souhlas se zobrazováním lidí a míst,
 • geograficky přesné umístění,
 • žádné prostory generované počítačem,
 • žádné uvádění zdrojů mimo oblast nadiru,
 • žádný nenávistný ani nezákonný obsah.

Začátek stránky Ikona Začátek stránky


Zakázané praktiky

Ikona Nevhodný obsah

Nevhodný obsah

Zakázaný a omezený obsah najdete v pravidlech pro příspěvky uživatelů Map.

Nevhodný obsah můžete nahlásit po kliknutí na odkaz Nahlásit problém.

Ikona Nepravdivá, zavádějící nebo nerealistická tvrzení

Nepravdivá, zavádějící nebo nerealistická tvrzení

Chceme, aby klienti dobrých fotografů Street View měli možnost rozhodovat se o spolupráci s těmito fotografy na základě kvalitních informací. Proto je nutné, abyste svoji společnost, své služby i výsledky, které lze od vás očekávat, popisovali otevřeně a pravdivě. Netvrďte nic, co není pravda.

Příklady:

 • uvádění partnerství či spřízněnosti s Googlem, pokud to není pravda,
 • slibování čelního umístění v Google Street View nebo Mapách Google.

Ikona Obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné chování

Obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné chování

Klientům Street View by se mělo dostat od fotografů Street View stejně kvalitních služeb jako přímo od Googlu. Vyvarujte se v jednání s potenciálními i stávajícími zákazníky obtěžujícího, urážlivého nebo nedůvěryhodného chování.

Příklady:

 • opakované obvolávání potenciálních zákazníků,
 • nepřiměřený nátlak na inzerenta, aby se zaregistroval nebo zůstal u vaší agentury,
 • necháte za sebe složit certifikační zkoušky u Googlu někoho jiného,
 • phishing,
 • nabízení poukazů na Google Ads místo platby.

Začátek stránky Ikona Začátek stránky


Naše zásady

Je důležité, abyste se se zásadami společnosti Google pro dobré fotografy Street View seznámili a vždy znali jejich aktuální znění. Pokud budeme mít podezření, že naše zásady porušujete, můžeme vás kontaktovat, provést důkladnou kontrolu vašich postupů a případně vás požádat o nápravu. V případech opakovaných nebo závažných porušení vás můžeme z programu pro dobré profesionály vyloučit a oznámit to vašim zákazníkům. Kromě toho vám můžeme zabránit v přispívání do služeb Mapy Google.

Tyto zásady doplňují veškeré stávající podmínky a zásady, které se na třetí strany mohou vztahovat. Patří mezi ně tyto dokumenty:

Ikona Co se stane, když zásady porušíte

Co se stane, když zásady porušíte

Kontrola souladu se zásadami: Můžeme kdykoli zkontrolovat, zda vaše firma splňuje zásady týkající se dobrých fotografů Street View. Pokud vás požádáme o informace týkající se souladu s našimi zásadami, jste povinni neprodleně reagovat a přijmout veškerá nápravná opatření nezbytná k jeho zajištění. Dodržování zásad můžeme ověřovat i u vašich zákazníků.

Oznámení o porušení zásad: Pokud se budeme domnívat, že porušujete zásady pro dobré fotografy Street View, obvykle vás požádáme o nápravu. Jestliže požadovaná opatření ve stanovené lhůtě neprovedete, můžeme přistoupit k jejich vymáhání. V případech závažného nebo opakovaného porušení zásad můžeme zasáhnout okamžitě a bez oznámení.

Pozastavení účasti v programu pro třetí strany: Předpokladem vaší účasti v programech společnosti Google, například pro dobré fotografy nebo agentury Street View, je soulad s jejich zásadami. Pokud je porušujete nebo s námi při kontrole jejich dodržování ve vaší firmě nespolupracujete, vaše účast může být omezena nebo pozastavena.

Pozastavení účtu v Mapách: Pokud se dopustíte závažného porušení zásad, můžeme váš účet v Mapách Google pozastavit. V případech opakovaných nebo obzvlášť závažných porušení zásad může být účet v Mapách Google trvale zablokován a už nebudete moci do Map Google přispívat. O této skutečnosti můžeme navíc informovat i vaše zákazníky.

Ikona Nahlášení porušení

Nahlášení porušení zásad pro třetí strany

Domníváte se, že některá třetí strana tyto zásady porušuje? Dejte nám vědět:

Začátek stránky Ikona Začátek stránky