Získejte z přehledů maximum

Sestavili jsme pro vás seznam těch nejdůležitějších informací. Po konfiguraci účtu vám pomůže získat z Google Analytics co největší užitek. V našem centru nápovědy najdete odpovědi na nejčastější dotazy a informace o tom, jak nastavit měřicí kód.

Začínáme

Nainstalujte měřicí kód: Po instalaci měřicího kódu budou přehledy připraveny do 24 hodin.


Stanovení cílů: Určete, jaké hlavní akce chcete měřit, míry konverze pro reklamy, marketingové aktivity, elektronický obchod atd. Stanovte cíle, podle kterých budete měřit efektivitu.


Práce s údaji přehledů: Prozkoumejte údaje a naučte se interpretovat základní přehledy.

Maximalizace online inzerce a elektronického obchodu

Propojte se s AdWords: Sledujte tržby z programu AdWords, konverze a návratnost investic. Postup vám ukáže toto krátké video.


Propojte se s AdSense: Máte účet AdSense, který vám umožňuje vydělávat na webových stránkách? Propojte účet AdSense s účtem Google Analytics, aby jste získali větší přehled o výkonnosti AdSense. Zjistěte, které stránky a zdroje generují nejvyšší příjmy a optimalizujte výkonnost stránek využíváním AdSense přehledů.


Optimalizujte klíčová slova: Prohlédněte si videa a zjistěte, jak získat z výdajů na reklamu co nejvyšší hodnotu.


Označte kampaně: Sledujte konverze reklamních bannerů, e-mailového marketingu a dalších marketingových aktivit.


Sledujte elektronický obchod: Odhalte vztah mezi výkonem elektronického obchodu, klíčovými slovy a marketingovými kampaněmi a zjistěte podrobnosti o návratnosti investic a další údaje.

Zkoumání pokročilých funkcí

Pokročilá segmentace: Vytvořte a používejte vlastní segmenty, s jejichž pomocí můžete oddělit a analyzovat konkrétní části provozu.


Vlastní přehledy: Použijte rozhraní, ve kterém je možné přetahovat položky, a vytvořte přehledy obsahující požadované metriky a dimenze.


Měření prvků Flash: Zjednodušené měření obsahu ve formátu Adobe Flash, Flex a AS3.


Tvorba personalizovaných e-mailových přehledů: Zasílejte pravidelně plánované přehledy zainteresovaným osobám ve společnosti.