Zásady přijímání snímků a ochrany soukromí

Zásady týkající se ochrany soukromí ve Street View v obsahu publikovaném Googlem

Cílem společnosti Google je pomoci vám objevovat svět kolem vás. Právě to je smyslem a účelem snímků na našich platformách. Měly by vám pomoci nahlédnout, jak vypadá vaše okolí i celý svět, a pak tato místa prozkoumat. Děláme, co můžeme, aby pro vás tyto snímky měly praktický přínos a zrcadlily svět, který naši uživatelé objevují.

Cílem těchto zásad ochrany soukromí ve Street View v obsahu publikovaném Googlem je zajistit pozitivní dojem a přínosné informace pro všechny uživatele, kteří si prohlížejí snímky v Mapách Google. Tyto zásady objasňují, jak nakládáme s nevhodným obsahem a jaká kritéria je k publikování snímků na Mapách Google potřeba splnit. Protože zásady můžeme příležitostně aktualizovat, pravidelně je kontrolujte.

Zásady související se snímky Street View, jimiž přispěli uživatelé, najdete v zásadách pro fotky v Mapách.

Používání našich služeb

Skupinová černá

Zdroje snímků

Snímky, které vidíte na Mapách Google, mohou pocházet ze dvou možných zdrojů: z Googlu či odjinud.

Zobrazit víceZobrazit méně
 • Fotografie pocházejí z různých zdrojů. U každého snímku je uveden zdroj a ikona. Podle toho poznáte, zda snímek pořídila společnost Google nebo externí přispěvatel.
 • Snímky od externích přispěvatelů, které byly přidány do Map Google, jsou vlastnictvím daného přispěvatele. Výjimkou jsou případy, kdy tento přispěvatel udělí souhlas s převodem vlastnictví na třetí osobu.
Upozorňující černá

Snímky ve Street View se nezobrazují v reálném čase

Naše snímky zobrazují pouze to, co naše vozidla zachytila v den, kdy místem projížděla. Zpracování snímků následně trvá celé měsíce. Znamená to, že zobrazené snímky mohou být staré několik měsíců, klidně ale i několik let. Na některých místech, jejichž snímky jsme pořizovali v průběhu řady let, můžete díky naší funkci stroje času zobrazit i změny.

Ochrana soukromí a rozmazání

texturová černá

Ochrana soukromí

Při publikování snímků na Mapách Google podniká společnost Google řadu kroků na ochranu soukromí osob. Informace o tom, jak zpracováváme žádosti o ochranu soukromí týkající se snímků, které se zobrazují na Mapách a Street View, naleznete v další části.

google černá

Obsah přidaný společností Google

Pokud je u snímku ikona nebo název uvádějící jako zdroj Mapy Google nebo Street View, pořídila snímek společnost Google.

Zobrazit víceZobrazit méně
 • Zásady rozmazávání: Vyvinuli jsme špičkovou technologii pro rozmazávání obličejů a poznávacích značek, jejímž účelem je rozmazat všechny identifikovatelné obličeje a poznávací značky u snímků Street View dodaných společností Google. Pokud uvidíte obličej nebo poznávací značku vyžadující dodatečné rozmazání, nebo pokud si přejete, abychom rozmazali celý váš dům či vozidlo, podejte žádost pomocí nástroje Nahlášení problému. Upozorňujeme, že rozmazání snímků společností Google bude mít trvalou platnost. Pokud pošlete žádost, abychom na snímcích Street View společnosti Google rozmazali váš dům, rozmažeme také všechny starší i budoucí snímky vašeho domu.
skupinová černá

Obsah přidaný uživateli

Zásady rozmazávání: Zásady související se snímky Street View, jimiž přispěli uživatelé, najdete na stránce Soukromí v našich zásadách Map pro fotky.

Všeobecné obsahové zásady

upozorňující černá

Nevhodný obsah

Při posuzování snímků v souvislosti s dodržováním zásad bereme v úvahu i uměleckou, vzdělávací a dokumentární hodnotu daného materiálu.

Zobrazit víceZobrazit méně
 • Porušování práv k duševnímu vlastnictví: Snímky nebo jakýkoli jiný obsah, který porušuje práva jiných osob daná ze zákona (včetně autorských práv), jsou zakázány. Pokud potřebujete další informace nebo chcete podat žádost o odstranění obsahu v souladu s americkým zákonem o ochraně autorských práv DMCA (Digital Millenium Copyright Act), prostudujte si postupy týkající se ochrany autorských práv.
 • Sexuálně explicitní obsah: Materiály se sexuálně explicitním obsahem jsou zakázány.
 • Nezákonný, nebezpečný a násilný obsah: Obsah, který porušuje právní předpisy, propaguje nebezpečné či nezákonné jednání nebo obsahuje názorné či bezdůvodné násilné výjevy, je zakázán.
 • Ohrožování dětí: Google netoleruje žádný obsah, který souvisí se zneužíváním dětí. Jedná se o veškeré snímky sexuálního zneužívání dětí a veškerý obsah znázorňující děti sexuálním způsobem. Pokud na takový obsah narazíte, nesdílejte ho ani k němu nepište žádné komentáře (a to ani v případě, že tím na něj chcete společnost Google upozornit). Postupujte jinak: Nahlaste nám snímek prostřednictvím odkazu Nahlásit problém v Mapách Google. Pokud na takový druh obsahu narazíte jinde na internetu, obraťte se přímo na organizaci National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
 • Projevy nenávisti: Nepovolujeme obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, věku, statusu veterána nebo sexuální orientace či genderové identity. Rovněž nepovolujeme obsah, jehož hlavním účelem je vyvolávání nenávisti na základě těchto znaků.
 • Šikanování a hrozby: Na Mapách Google netolerujeme obsah, jehož cílem je obtěžování, šikanování nebo útoky na druhé osoby.
 • Osobní a důvěrné informace: Nepovolujeme obsah tvořený osobními či důvěrnými informacemi, jako jsou čísla kreditních karet nebo doklady vydané státem, ať už patří vám, či jiným osobám.

Oznamování problémů

černá odpovědi na otázku

Žádost o rozmazání nebo odstranění snímku

Narazíte-li na obsah, který podle vašeho názoru porušuje Smluvní podmínky společnosti Google, dodatečné smluvní podmínky Map Google / Google Earth nebo tyto zásady týkající se geografických snímků a ochrany soukromí, nahlaste jej prostřednictvím odkazu Nahlásit problém.

Zobrazit víceZobrazit méně
 • Kromě automatického rozmazání obličejů a poznávacích značek v obsahu přidaném společností Google, můžeme na požádání rozmazat i celý automobil, dům nebo osobu.
 • Máte-li problém s obsahem od externího uživatele, můžete společnost Google požádat o odstranění daného snímku z Map Google. Podrobíme jej analýze a podnikneme příslušné kroky. Pročtěte si zásady pro uživatele
černá pro přehled

Nahlášení problému

Pokud naleznete snímek, který byste chtěli dále rozmazat, nebo snímek, který podle vašeho názoru obsahuje nevhodný obsah, postupujte takto:

Zobrazit víceZobrazit méně
 • Vyhledejte příslušný obrázek.
 • Klikněte nebo klepněte na odkaz Nahlásit problém. Tento odkaz je na našich webech umístěn v pravé dolní části okna snímku, v našich aplikacích k němu přejdete z ikony vlajky nebo tlačítky nabídky.
 • Vyberte druh problému a odešlete. Vaše oznámení urychleně posoudíme.