Navazujte kontakty s rozumem

Naučte členy své rodiny, aby nepřistupovali na osobní setkání s lidmi, které „potkali“ na internetu, a aby nesdíleli své osobní údaje s cizími osobami. Nástroje Google vám i vaší rodině usnadňují komunikaci s lidmi, které znáte, a pomáhají vám vyhnout se těm, které neznáte. Když vaši mladiství potomci začnou používat komunikační nástroje jako Hangouts, Google+ nebo Blogger, je třeba si s nimi co nejdříve pohovořit o tom, jak se chovat uvážlivě a být dobrým digitálním občanem.

Rada od našich partnerů

E-Bezpečí

 1. Vysvětlete svým dětem, že při komunikaci s internetovými kamarády mohou být vystaveny útoku internetového útočníka, který se může pokusit vylákat z nich osobní údaje, psychickou manipulací a vydíráním je donutit ke schůzce v reálném světě. Na schůzce pak může být dítě např. sexuálně zneužito, fyzicky napadeno apod.
 2. Vysvětlete svým dětem, co je tzv. kybergrooming a jaké techniky používají internetoví útočníci k tomu, aby děti dokázali přimět k osobní schůzce. Téma kybergrooming je přehledně zpracováno např. zde.
 3. Na konkrétních kauzách z ČR a ze zahraničí demonstrujte rizika spojená s tímto fenoménem. Představte dětem tyto případy z ČR a zahraničí (Hovorka, Chapman, Piškot a Meluzín aj). Kauzy jsou dostupné na www.e-bezpeci.cz.
 4. Pokud zjistíte, že je vaše díte manipulováno k osobní schůzce nebo vydíráno, kontaktujte policii ČR či specializovaní poradenské linky. Uvědomte si důležitost prevence.
 5. Vysvětlete dětem, že nesmí v žádném případě poskytnout internetovým útočníkům fotografii obličeje a fotografie svého obnaženého těla. Tyto materiály mohou být zneužity k vydírání. Naučte se rozpoznávat rizikové situace spojené s vydíráním viz např. zde.

Safer Internet

 1. Nedůvěřujte cizím osobám na internetu. Nesdělujte jim své osobní údaje a informace, týkající se vašeho soukromí. Nedomlouvejte si s kontakty, se kterými se seznámíte v prostředí internetu, schůzku v reálném světě.
 2. Nesvěřujte cizím osobám na internetu žádné informace, týkající se vašeho soukromí. Pokud nejde o vaše známé anebo kamarády, se kterými se znáte z reálného světa, nikdy nevíte, s kým si vlastně píšete.
 3. Buďte si vědomi skutečnosti, že záměry, se kterými vás kontaktují ostatní uživatelé v prostředí internetu, mohou být zcela odlišné od způsobu, formy a komunikovaného obsahu. Především děti a mladí uživatelé internetu by si měli dávat pozor, a to hlavně v prostředí sociálních sítí. Vzhledem ke své nedostatečné sociální zkušenosti nemusí často pravé záměry cizího kontaktu v prostředí internetu rozpoznat a důsledky mohou být fatální.

Linkabezpeci

 1. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.
 2. Dbejte na prevenci a poučte dítě o základních možnostech ochrany v případě, že se ocitnou v ohrožení (číslo na policii v tzv. rychlé volbě na telefonu).
 3. Pokud se na internetu setkáte Vy nebo Vaše dítě s protizákonným jednáním či závadným obsahem, informujte policii přes http://aplikace.policie.cz/hotline/, nemažte zprávy či odkazy, slouží jako důkaz.

Bezpečnostní nástroje

Objevte bezpečnostní nástroje Google určené ke sledování online pověsti členů vaší rodiny.

YouTube

Správa komentářů na YouTube

Pokud někdo zveřejňuje komentáře k vašim videím nebo kanálu na YouTube, které se vám nelíbí, můžete jej zablokovat. Znamená to, že nebude moci komentovat váš obsah nebo vám posílat soukromé zprávy.

Další informace

Chcete-li uživatele zablokovat, přejděte na stránku jeho kanálu. Její adresa URL bude podobná následující: www.youtube.com/user/NAME.

Na kartě „Něco o mně“ klikněte na ikonu pro nahlášení.

A nakonec klikněte na tlačítko Blokovat uživatele.

YouTube

Sdílejte videa jen s tím správným publikem

Nastavení soukromí vám umožňuje ponechat video soukromé, sdílet je s přáteli nebo je vypustit do světa. Videa na YouTube jsou automaticky nastavena jako soukromá, toto nastavení však při nahrávání videa můžete jednoduše změnit v části Nastavení soukromí. A pokud později změníte názor, můžete nastavení soukromí změnit i u videa nahraného dříve.

Další informace

Chcete-li nastavení soukromí změnit, otevřete Správce videí.

Vyhledejte video, u kterého chcete nastavení změnit, a klikněte na tlačítko Upravit.

Přejděte do rozbalovací nabídky Nastavení soukromí.

Chcete-li video sdílet se všemi, zvolte možnost Veřejné, chcete-li je sdílet pouze s uživateli, kteří mají odkaz na video, zvolte možnost Neveřejné, a chcete-li je sdílet pouze s konkrétními uživateli, zvolte možnost Soukromé.

Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Google+

Blokujte nežádoucí komentáře nebo štítky.

Pokud nechcete vidět příspěvky nějakého uživatele na Google+, můžete je blokovat tak, že přejdete na jeho profil a zvolíte možnost Nahlásit/blokovat [jméno uživatele]. Příspěvky můžete také ignorovat, aby se již ve vašem streamu nezobrazovaly.

Další informace

Chcete-li uživatele blokovat v počítači, přejděte do jeho profilu.

V postranní části profilu klikněte na možnost Nahlásit nebo zablokovat [jméno uživatele].

Potvrďte, že chcete dotyčného uživatele blokovat.

Google+

Sami si vyberte, čí novinky chcete vidět ve streamu

Co když si vás někdo přidá do svých kruhů, ale vy nemáte zájem se s ním bavit? Pokud uživatele nechcete blokovat, můžete jej ignorovat. Pokud jej budete ignorovat, přestanou se vám od něj nebo z jeho stránky zobrazovat oznámení.

Další informace

Otevřete Google+.

Přejděte na profil/stránku uživatele.

Klikněte na šipku pod fotografií a informacemi o profilu.

Zvolte možnost Ignorovat [uživatele/stránku].

YouTube

Kontrolujte diskuze u svých videí

Komentáře ve vašem kanálu YouTube lze snadno moderovat. Komentáře můžete smazat nebo blokovat zveřejnění komentářů od určitých lidí nebo s určitými klíčovými slovy před tím, než je zkontrolujete.

Další informace

Chcete-li komentáře moderovat, klikněte na šipku v pravé horní části komentáře. Zobrazí se možnosti.

Kliknutím na tlačítko Odstranit komentář z YouTube odeberete.

Kliknutím na možnost Zakázat přístup ke kanálu znemožníte danému uživateli zveřejňování komentářů k videím a vašemu kanálu.

V části Nastavení komentářů můžete u všech nových komentářů před jejich zveřejněním vyžadovat schválení nebo komentáře zakázat.

V části Nastavení komentářů můžete pomocí filtrů nastavit, kdo smí komentovat váš kanál. Můžete také blokovat komentáře obsahující určitá slova.

Zobrazit další bezpečnostní nástroje