1. března 2012

Používáním mobilních produktů a služeb Google („služby“) vyjadřujete souhlas se a) smluvními podmínkami služby YouTube (m.google.cz/tos_youtube) pro služby související se službou YouTube, b) smluvními podmínkami Map Google (m.google.cz/tos_maps) pro služby, které slouží k mapování a určování polohy, c) smluvními podmínkami knih Google (m.google.cz/tos_books) pro služby související s Knihami a d) smluvními podmínkami společnosti Google (m.google.cz/utos) pro všechny ostatní služby. Smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány.

Veškerá požadovaná oznámení týkající se obsahu třetích stran lze nalézt na adrese m.google.cz/legalnotices.