Pokyny pro prodej a branding

Pokyny pro prodej a branding ve Street View jsou určené profesionálním fotografům a agenturám. Pomůžou vám vyniknout coby výjimečným přispěvatelům. Poskytnou vám vybavení, díky němuž můžete sdílet potěšení z virtuální reality a které vašim klientům umožní se hrdě prezentovat ve Street View. Ke zvýšení počtu potenciálních zákazníků můžete využít následující podklady.

Nálepky Step inside

Nálepky Step inside

 • Propagujte nově nafocené firmy, které byly přidány do Street View
 • Nálepku si můžete vytisknout libovolnou tiskařskou službou
Soubor s odznakem certifikačního programu

Soubor s odznakem certifikačního programu

 • Oprávnění přispěvatelé do Street View mohou používat odznak programu pro Dobré fotografy nebo agentury a odznak určený pro vozidla v souladu s níže uvedenými pravidly pro prodej a branding.
 • Uživatelé, kteří oprávnění nemají nebo ho ztratili, odznak používat nemohou.
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Vyzkoušejte Street View ve virtuální realitě.
 • Výborně se hodí k prezentaci ukázek nebo jako dárek pro zákazníky.
 • Při objednávce více než 100 kusů získáte nárok na vlastní grafický návrh a výhodnější cenu za kus (7,59 $).
 • Na webu Maxbox VR můžete uplatnit slevu pro Dobré fotografy a agentury, kteří chtějí nabízet vlastní VR Cardboard.

Standardy brandingu

Některé z níže uvedených pokynů se mohou týkat i vás, přestože nejste členem programu pro Dobré fotografy nebo agentury. Máte-li zájem se do programu přihlásit, přečtěte si článek Ukažte se jako dobrý profík, kde najdete příslušné požadavky.

Značku Mapy Google Street View a odznak Dobrého fotografa nebo agentury mohou pro svůj marketing používat pouze firmy nebo fotografové, které tento status získají. Jste-li certifikovaný profesionál, nabízíme vám možnost se tímto významným postavením náležitě pochlubit. Certifikovaní profesionálové mohou používat odznak a logotyp programu i související značkové prvky, včetně Map Google, Street View a dalších souvisejících log. Níže uvádíme pokyny, jak s nimi zacházet. Pokud se domníváte, že někdo použití značkových prvků povolená společností Google nerespektuje, můžete nahlásit nevhodné použití.

Co se smí

Co se smí

 • Používat odznak programu pro Dobré fotografy nebo agentury a značkové prvky (pouze jste-li certifikovaným členem programu).
 • Nabízet profesionální 360° fotky jako jednu ze služeb firmy.
 • Zobrazovat odznak programu pro Dobré fotografy nebo agentury jinde než na bílém pozadí s dostatečným okrajem (bez ohledu na to, kde se zobrazuje).
 • Používat odznak Dobrého fotografa nebo agentury pouze v kombinaci s vaším jménem či názvem firmy a logem.
 • Používat odznak programu pro Dobré fotografy nebo agentury a značkové prvky na webu, v prezentacích, na firemním oblečení a v tištěných propagačních materiálech.
 • Odznak ani značkové prvky by neměly být hlavními prvky stránky nebo oděvu.
 • Chcete-li zobrazovat grafiku na střeše vozu, můžete použít pouze vlastní značku a logo.
Co se nesmí

Co se nesmí

 • Při interakci s firmami na internetu nesmíte skrývat, že jste členy programu pro Dobré fotografy nebo agentury, případně o této skutečnosti poskytovat mylné údaje.
 • Nespojujte služby, které nabízíte (například se propagujete jako dodavatel snímků Street View s certifikací programu pro Dobré fotografy nebo agentury), s členstvím v komunitě místních průvodců. Tipy, jak dál poskytovat fotografické služby a zároveň se účastnit programu Místní průvodci, najdete v příspěvku na Fóru pro místní průvodce.
 • Neměňte loga nebo ochranné známky Map Google, Street View či odznaky pro Dobré fotografy nebo agentury. To se týká mimo jiné přidávání grafiky, měnění tvaru obrázků nebo jejich překládání.
 • Používat odznak zavádějícím způsobem nebo ho zneužívat. Příkladem je použití odznaku způsobem, který naznačuje, že společnost Google doporučuje nějaké produkty či služby.
 • Používat termíny jako Google, Mapy Google, Street View, odznak pro Dobré fotografy nebo agentury či jiné ochranné známky Google v názvu domény (platí to i pro podobné výrazy).
 • Nepoužívejte ikonu Street View či značkové prvky určené pro vozidla:
  • pokud nejste členem programu,
  • větší než 12 × 5 palce / 30 × 12 cm (na vozidle).
  • jako hlavní nebo jediný prvek značky (na vozidle).
  • Příklad:
Standardy brandingu

Branding v nadiru nebo zenitu 360° fotek

 • V nadiru či zenitu můžete použít logo/název firmy v příslušném rozměru. Kritéria pro konkrétní formáty najdete v zásadách.
 • Když chcete vložit značku do nadiru na snímcích nebo na střechu vozidla, musíte mít:
  • povolení danou značku používat,
  • zobrazovat pouze relevantní obsah (například propagaci místní turistiky) nebo obsah, jehož atribuce je jinak omezená.
 • V případě sponzorství nebo atribuce je třeba, aby se zobrazovaná značka:
  • neobjevila v kombinaci se značkou některé služby Google,
  • neobjevila společně s propagační grafikou nebo textem (pokud se přímo netýká zobrazeného místa),
  • objevila s textem „sponsored by“ nebo českým ekvivalentem „sponzorováno“.
 • V nadiru nebo zenitu 360° fotek není povoleno použít odznak Dobrého fotografa nebo agentury ani jinou značku Google (ani žádné jiné grafiky na střeše, které mohou být v dosahu vašeho fotoaparátu).

Kromě těchto pokynů dále zkontrolujte, zda splňujete pravidla Google pro správné používání, smluvní podmínky ohledně značek, pokyny pro používání geografických údajů a všechny další pokyny týkající se používání ochranných známek Google.

Poznámka: Nebudete-li tyto pokyny dodržovat, můžete ztratit certifikaci i právo používat odznak programu pro Dobré fotografy nebo agentury a další značkové prvky.

Transparentnost a odpovědnost

Při prodeji fotografických služeb ostatním byste měli zajistit stejnou transparentnost a vědět, jaké povinnosti a práva máte ve vztahu k ostatním lidem, značkám a místním zákonům.

Pravdivá prezentace

Pravdivá prezentace

Fotografové ani agentury se nesmí prezentovat způsobem, který by jakkoli naznačoval, že jsou zaměstnanci společnosti Google. Prezentujte se pravdivě jako zcela nezávislý obchodní subjekt. Klientům sdělte, že v oblasti publikačních služeb jsou možnosti společnosti Google omezené.
Individuální odpovědnost

Individuální odpovědnost

Publikované snímky se sice na Mapách Google obvykle zobrazí v řádu několika sekund, pokud ale nedodržují zásady přijímání snímků Map Google nebo smluvní podmínky Map Google, mohou být následně zamítnuty.
 • Pokud budou snímky vyrobené na zakázku v Mapách Google odmítnuty, leží odpovědnost za řešení tohoto odmítnutí na fotografovi nebo agentuře a vlastníkovi firmy.
 • Snímky, které porušují naše zásady, by měli fotografové okamžitě opravit nebo vyměnit (a současně zajistit, aby byly v Mapách Google schváleny). V opačném případě, když záležitost vyřešit nelze, by měli klientovi vrátit zaplacenou částku v plné výši.
Vlastnictví snímků

Vlastnictví snímků

Když fotografové nebo agentury a vlastníci firem začnou spolupracovat, měli by spolu uzavřít smlouvu v písemné podobě, která stanoví podmínky dohody, záruky a budoucí vlastnická práva.
 • Určete, kdo se po dokončení focení stane vlastníkem snímků. Pokud vlastníkem zůstane fotograf nebo agentura, měl by si být vlastník firmy vědom toho, jak tyto snímky může využívat, aniž by ohrozil autorská práva fotografa či agentury. Pokud vlastnictví přechází na majitele firmy, měl by odsouhlasit přenos snímků a být srozuměn s tím, která práva si ponechá fotograf nebo agentura.
 • Jeden a ten samý snímek nesmíte publikovat dvakrát na dvou účtech (například na účtu fotografa a na účtu vlastníka firmy).
Soulad s místními zákony

Soulad s místními zákony

Při poskytování služeb klientům jste povinni dodržovat veškeré národní i mezinárodní právní předpisy. Neuvádějte zákazníky v omyl, pokud jde o vaše dovednosti nebo výslednou kvalitu realizovaných zakázek. Zároveň byste měli mít řádné pojištění, které je k realizaci zákazníkovy zakázky nezbytné.
Viditelnost snímků

Viditelnost snímků

Při hodnocení snímků v Mapách Google nebude společnost Google brát v potaz žádné smluvní ani obchodní dohody mezi třetími stranami, kam patří i dohody uzavřené mezi vlastníky firem a fotografy. Samotná skutečnost, že vlastník firmy za snímek zaplatil profesionálnímu fotografovi, není zárukou, že daný snímek získá dobré hodnocení nebo že se v Mapách Google vůbec zobrazí.
Žádný střet zájmů

Žádný střet zájmů

Některé programy společnosti Google – zejména Místní průvodci – vyžadují účast na nekomerční bázi. Například tedy nesmíte za obsah svých příspěvků dostávat žádnou odměnu. Pokud nabízíte služby (například se propagujete jako dodavatel snímků Street View s certifikací programu pro Dobré fotografy nebo agentury), je důležité, abyste tyto profesionální služby nespojovali s jinými neprofesionálními službami, které naznačují vaši nestrannost (například možnost publikovat hodnocení nebo recenzi jako místní průvodce).