Action Against Hunger

Již bezmála 40 let svádíme celosvětový boj s hladem v téměř 50 zemích. Zachraňujeme životy dětí a spolupracujeme s jejich komunitami před i po vypuknutí pohromy. Podporujeme lidi, aby se o sebe dokázali postarat, viděli své děti zdravě vyrůstat a budovali prosperující komunity. Neustále hledáme efektivnější řešení a své znalosti a zkušenosti předáváme celému světu. Usilujeme o dlouhodobé změny. Nevzdáme se, dokud nebude hlad vymýcen ze světa.

Velikost operace

Large

Sektor

Mezinárodní a zahraniční události

Cíle

Efektivněji spolupracovat

Podělte se o svůj příběh

Snáze oslovovat dárce

Navázat vztah s podporovateli

Služba

Google Workspace pro neziskové organizace

Google Ad Grants

YouTube pro neziskové organizace

Fotografie

Jana Asenbrennerová

Web

https://www.actionagainsthunger.org

Výzva

Smrtelná podvýživa si každý rok vyžádá životy více než jednoho milionu dětí.1 Tomuto stavu je ale možné předejít a lze jej léčit. Action Against Hunger se snaží dostat se k podvyživeným dětem včas, aby bylo možné je zachránit. Organizace bohužel dostává velmi málo finančních prostředků na marketing, komunikaci a informační technologie. Přestože by do těchto oblastí ráda investovala, nemá k rozšíření programu potřebné prostředky.

Pro celosvětovou organizaci je nejdůležitější komunikace. Ukázalo se však, že decentralizované komunikační nástroje, které organizace Action Against Hunger používala, představují problém. Různé týmy si vzájemně zasílaly zprávy různými nástroji, a když někdo chtěl mluvit s kolegou odjinud, musel nejdřív zjistit jeho uživatelské jméno a přidat si ho do příslušné aplikace.

Aktivity organizace Action Against Hunger na záchranu životů vyžadují nepřetržitý provoz. Neustálá správa serverů však byla velmi náročná. Když se k tomu přidaly přírodní pohromy jako hurikán Sandy v New Yorku, které přerušily dodávku proudu, organizace čelila hrozbě, že přijde o veškerá data.

Díky nástrojům Google dokázala organizace Action Against Hunger tyto potíže překonat a soustředit se na záchranu životů.

Příběh

Action Against Hunger spoléhá na revoluční přístup k léčbě podvýživy s názvem CMAM (Community Management of Acute Malnutrition). V rámci tohoto přístupu si rodiče mohou domů nosit výživově hodnotnou arašídovou pastu bohatou na bílkoviny a kalorie, kterou krmí své děti. Tato terapeutická výživa určená k okamžité konzumaci (tzv. výživa RUTF) připomíná proteinové tyčinky a nevyžaduje žádnou přípravu ani chlazení. Domácí léčba dětí odbourává daleké cestování do zdravotnických zařízení, a tak mohou rodiče zajistit dobrý zdravotní stav i ostatním členům rodiny.

Při boji proti podvýživě pomáhá organizace Action Against Hunger prostřednictvím nástrojů Google. Ad Grants a YouTube jí pomáhají vybírat peníze na programy a podstatně zvýšit zásah u nového publika.

Organizace Action Against Hunger využívá program Ad Grants v rámci svého akčního plánu pro případ mimořádné události. Když byl například v Jižním Súdánu oficiálně vyhlášen hladomor, organizace záhy publikovala reklamy, kterými cílila na relevantní vyhledávací dotazy a podporovala veřejnost, aby se zapojila do záchrany životů. Když titulní strany novin zaplnily články o šíření eboly, organizace Action Against Hunger pomocí účtu Ad Grants okamžitě zacílila klíčová slova, aby oslovila uživatele vyhledávající informace a vyburcovala je k aktivní pomoci. Na základě údajů ze služby Google Analytics se organizace dokáže snáze rozhodovat o rozšiřování fundraisingu a optimalizaci zapojení uživatelů. Díky programu Ad Grants téměř zdvojnásobila meziroční příjmy a odhaduje, že letošní rok v tomto ohledu nebude jiný.

Po přechodu na Google Workspace v roce 2013 prodělaly způsoby komunikace a spolupráce v organizaci Action Against Hunger doslova revoluci. Například aplikace Google Meet se stala jedinou aplikací k zasílání zpráv napříč celou organizací, a každý tak může okamžitě oslovit libovolný kontakt z celosvětové sítě spolupracovníků. Například pracovník v londýnské pobočce může rychle oslovit kolegu v New Yorku prostřednictvím chatu nebo videohovoru přes aplikaci Google Meet. Gmail a Disk Google se staly základními kameny pro zvýšení produktivity. Sada služeb Google Workspace, která přináší větší produktivitu při celosvětové komunikaci a spolupráci, je nyní oporou celé organizace. Ukázalo se, že největším přínosem je odpadnutí nutnosti používat několik verzí dokumentů a možnost spolupracovat na dokumentech v reálném čase v různých časových pásmech.

„Za posledních 20 let klesl poměr podvyživených v nejméně rozvinutých částech světa téměř o polovinu. To už je důvod k oslavě. A přispěla k tomu podpora organizací, jako je Google. Díky partnerství s Googlem jsme udělali velký pokrok. V Kambodži pomocí technologií Google realizujeme udržitelná řešení podvýživy. V USA navíc používáme ještě programy Google Ad Grants a Google Analytics. Tyto nástroje nám pomáhají získat užitečné informace o vlastní výkonnosti v online prostředí.“

Andrea Tamburiniová, generální ředitelka organizace Action Against Hunger

Dopad

Organizace Action Against Hunger v rámci svých nutričních programů jen minulý rok pomohla nasytit 1,5 milionu lidí.1 Za posledních deset let se počet dětí léčených se závažnou akutní podvýživou ztrojnásobil.1 Investice do výživy představují jeden z nejprospěšnějších a finančně nejvýhodnějších nástrojů na světě. Nové průzkumy prokázaly, že každý dolar investovaný do výživy dětí má během prvních 1000 dnů přínos odpovídající průměrně 16 $.2 Investice do výživy dávají dětem základ pro zdravý a produktivní život a připravují podmínky pro udržitelné zlepšování zdravotního stavu a šíření rozvoje po celém světě.

Za posledních 12 měsíců přivedl program Ad Grants na webové stránky organizace více než 158 000 lidí a pomohl vybrat přes 66 000 $. Vzhledem k tomu, že léčba jednoho podvyživeného dítěte stojí jen 45 $, šanci žít nyní dostane 1466 dětí.

Organizace Action Against Hunger vybrala více než 20 000 $ z doporučení na YouTube, která se jí podařilo vysledovat pomocí měření elektronického obchodu ve službě Google Analytics. Program Google pro neziskové organizace zbavil organizaci Action Against Hunger problémů s hledáním finančních prostředků, a co je hlavní, pomohl jí zachránit více životů.

1. Zdroj: https://www.actionagainsthunger.org/impact/nutrition
2. Zdroj: https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Action-Against-Hunger-2015-Annual-Report-web.pdf

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.