Direct Relief

Posláním organizace Direct Relief je získávat základní zdravotnické potřeby a poskytovat je lidem, kteří jsou zasaženi chudobou nebo se nacházejí ve stavu nouze. Asistenční programy organizace jsou navrženy pro konkrétní okolnosti a potřeby osob trpících následky živelných i sociálních pohrom.

Velikost operace

Large

Sektor

Sociální služby

Cíle

Najít dárce

Oslovit publikum

Zvýšit povědomí

Služba

Google Ad Grants

YouTube pro neziskové organizace

Fotografie

Poskytla organizace Direct Relief

Web

https://www.directrelief.org

Výzva

Časopis Forbes organizaci Direct Relief v několika po sobě jdoucích letech vyhodnotil jako jednu z mála organizací se 100% hodnocením v oblasti získávání finančních prostředků. Direct Relief se při své činnosti snaží dosahovat maximální efektivity, ale musí řešit náročné otázky, které se týkají i mnoha dalších neziskových organizací: Jak je lidé najdou? Jak jako nevládní organizace, která se spoléhá výhradně na soukromé dobročinné příspěvky, získat s omezenými zdroji více darů? Jak uspět a utratit přitom pouze zlomek toho, co utrácejí ostatní?

Příběh

Organizaci Direct Relief se tyto problémy podařilo vyřešit pomocí programu Google pro neziskové organizace v kombinaci s dalšími nástroji Google.

Marketing ve vyhledávačích tato organizace provádí pomocí Ad Grants a prostřednictvím Google Analytics sleduje statistické informace o dárcích a jejich chování na svém webu. Globální aktivity organizace Direct Relief mohou lidé sledovat na jejím webu prostřednictvím Map Google. Emoční a vzdělávací dopad videa v kanálu YouTube dodává poselství organizace lidský rozměr a šíří povědomí o ní.

„K 1. lednu (tj. na konci vánočního období, ve kterém neziskové organizace získávají nejvíce darů) činil meziroční nárůst počtu darů na internetu 44 % a celková darovaná částka se zvýšila o 40 %.“
Dopad

Organizace Direct Relief začala grant na služby Google využívat v roce 2003 a v následujících třech letech se návštěvnost jejích webových stránek zvýšila o neuvěřitelných 6 000 %. Pracovníci společnosti Google však byli přesvědčeni, že lze dosáhnout ještě lepších výsledků, a snažili se spolu s organizací Direct Relief aktivity na internetu dále optimalizovat.

Přepracovaný marketingový plán zahrnoval osm kategorií kampaní v placeném vyhledávání, remarketing a zhruba 150 nových textových reklam spuštěných první týden v prosinci. K 1. lednu (tj. na konci vánočního období, ve kterém neziskové organizace získávají nejvíce darů) činil meziroční nárůst počtu darů na internetu 44 % a celková darovaná částka se zvýšila o 40 %.

Návštěvnost stránek se celkově zvýšila o 84 %. Remarketingové reklamy zaznamenaly 2% nárůst konverzí. Placené vyhledávané výrazy obsahující název organizace „Direct Relief“ včetně variací dosáhly konverzního poměru 26 %.

Do budoucna organizace Direct Relief plánuje dále svou kampaň Ad Grants vylepšit a také své publikum více zapojit prostřednictvím informačních a motivačních videí na YouTube.

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.