Thrive DC

Organizace Thrive DC byla založena v roce 1979 za účelem prevence a ukončení bezdomovectví ve Washingtonu D.C.

Velikost operace

Small

Sektor

Humanitární služby

Cíle

Efektivně komunikovat a spolupracovat

Najít dárce

Rozšířit působnost

Zvýšit návštěvnost svého webu

Zvýšit povědomí

Zvýšit produktivitu a zefektivnit činnost

Získat finance

Získat, zaškolit a zainteresovat dobrovolníky

Služba

Google Workspace pro neziskové organizace

Google Ad Grants

Fotografie

Thrive DC

Web

https://www.thrivedc.org

Výzva

16,4 % celkové populace státu Washington D.C. žije v chudobě1 a ceny za bydlení každým rokem stoupají. Organizace Thrive DC potřebuje jednat co nejrychleji, aby v D.C. snížila riziko bezdomovectví, které se už nyní týká 7400 lidí.2

„Když shromažďujete 3 miliony dolarů, abyste každoročně rozdali tisíce jídel, pomohli lidem zbavit se závislosti, vrátit se z vězení nebo najít práci, nemůžete se zdržovat nedostatečnou efektivitou. Program Google pro neziskové organizace nám pomáhá dosahovat maximálního výkonu.“

Daniel Meloy, ředitel pro rozvoj organizace Thrive DC

Příběh

Typické ráno v Thrive DC začíná vydatnou snídaní pro 150–200 lidí, přičemž klienti mají současně přístupnou prádelnu a sprchy. V průběhu týdne se organizuje podpora při odvykání ze závislosti, programy zapojení do života po propuštění z výkonu trestu, jídelní banka, rekvalifikační kurzy, přístup do počítačové pracovny a rozesílání pošty, to vše pro 1000 klientů. I když má Thrive DC jen 16 pracovníků, dokáže poskytovat služby více než 2000 klientům, koordinuje 2400 dobrovolníků, navaří 160 000 jídel a rozveze 63 tun potravin z nouzového skladu.

Klíčem k úspěchu je produktivní tým, propracovaný systém správy dobrovolníků a efektivní strategie získávání prostředků. Když náš tým Google pro neziskové organizace navštívil sídlo Thrive DC ve Washingtonu, byli jsme nesmírně hrdí na to, jak jim naše služby usnadňují práci.

Když malá skupinka mění životy tisícům lidí, klíčovým hlediskem je efektivita. Google Workspace pomáhá organizaci Thrive DC k ještě vyšší produktivitě. Stovky dobrovolníků jsou každý týden přiřazovány do šesti různých programů pomocí Kalendáře Google – události jsou označené barvami, aby bylo hned vidět, které skupiny se zúčastní a kdy. Disk Google a Meet přinášejí další možnosti spolupráce: „Při organizaci databáze dobrovolníků všichni pracujeme se stejnou Tabulkou Google. Úkol, který by jinak zabral dva týdny, máme hotový za dvě hodiny,” říká Kira Lanierová, ředitelka Thrive DC pro rozvoj. „Pokud nesedíme v jedné místnosti, komunikujeme přes skupinový chat v Hangouts.“

„Díky Google Workspace zvládáme agendu rychleji a můžeme strávit víc času prací pro komunitu.“

Kira Lanierová, ředitelka pro rozvoj organizace Thrive DC


„Práce pro komunitu“ má v Thrive DC speciální význam. Jedná se o každodenní zásobování ohrožené skupiny lidí jídlem a péčí, ale také o programy zpětné integrace lidí bez domova do společnosti, vedení k samostatnosti, pomoc s nalezením zaměstnání a nakonec i vlastního domova. Takto ambiciózní úkol vyžaduje značné množství prostředků. Klasický offline fundraising je pro Thrive DC také důležitý, avšak mnohem větší rozvoj zažívají přímější způsoby. Klíčovým online nástrojem je služba Ad Grants. „Podporovatelé o nás vědí, protože můžeme inzerovat na internetu [bez dalších poplatků]. Bez Googlu bychom na to neměli prostředky,“ vysvětluje Alicia Hortonová, výkonná ředitelka. Online kanály organizace Thrive DC pro darování každoročně vykazují růst o dvouciferné procentuální hodnoty.

Výhody programu Google pro neziskové organizace

  • Sada Google Workspace zásadně proměnila způsob, jak Thrive DC pracuje, organizuje dobrovolníky, komunikuje a hledá nové talenty. Tým poprvé najal nového zaměstnance na dálku. Pomocí videokonferencí Meet a sdílení dokumentů na Disku Google mohou v jednu chvíli všichni snadno spolupracovat z různých míst.
  • Google Workspace a Ad Grants bez dalších poplatků přinášejí každý rok hodnotu více než 1000 návštěv u lékaře a 40 000 jídel navíc pro klienty Thrive DC.
  • Díky Ad Grants:
    • Online dary se mezi lety 2017 a 2018 zvýšily o 38 %.
    • Web má takovou návštěvnost, že Thrive DC dostává dost nabídek od dobrovolníků online a nemusí trávit čas náborem. Každoročně se tak ušetří 40 dnů práce, což spolu s dalšími spolupracovníky organizaci Thrive DC pomůže získat prostředky na 5400 návštěv klientů u lékaře.


1Zdroj: U.S. Census Bureau, District of Columbia, Quick Facts, 2017

2Zdroj: United States Interagency Council on Homelessness

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.