Jane Goodall Institute

Jane Goodall Institute podporuje studium a ochranu lidoopů a jejich životního prostředí. Navazuje na odkaz zakladatelky Dr. Jane Goodallové a snaží se inspirovat lidi všech věkových kategorií k individuálním akcím na pomoc zvířatům a jiným lidem a na ochranu světa, v němž všichni žijeme.

Velikost operace

Large

Sektor

Životní prostředí a zvířata

Cíle

Vizualizovat data na mapě

Zvýšit povědomí

Získat finance

Služba

Fotografie

Institut Jane Goodallové

Web

https://www.janegoodall.org

Výzva

Cílem institutu Jane Goodall Institute je ochrana afrických lidoopů a jejich přirozeného životního prostředí s důrazem na šimpanze. K realizaci efektivních ochranářských projektů jsou potřeba nejmodernější dostupné vědní poznatky a data, aby bylo možné navrhnout a implementovat vhodné ochranářské aktivity a sledovat jejich úspěšnost. Do projektů je také potřeba transparentním způsobem zapojit všechny zainteresované strany, od místních komunit až po státní orgány.

Příběh

V roce 2006 začal Jane Goodall Institute každý den sdílet online aktuální informace. Poskytují představu o výzkumu šimpanzů v terénu a pohled na probíhající výzkumný program, který zahájila Jane Goodallová v roce 1960.

Pomocí nástrojů Google Earth dokázala tato nezisková organizace zaznamenat, znázornit a sdílet informace o odlesňování s místními komunitami, státními orgány a potenciálními dárci. Tyto mapovací nástroje neposkytují pouze údaje, ale také institutu umožňují jasně ilustrovat mizející biotopy a dopady chudoby včetně odlesňování a neudržitelných zemědělských postupů.

„Informace, které pozorovatelé lesa shromažďují, nejsou užitečné pouze pro vesnici. Jsou velmi přínosné i pro globální úsilí o sledování lesů a přírodních zdrojů po celém světě.”

Dr. Lilian Pintea, viceprezident pro výzkum v oblasti ochrany životního prostředí, Jane Goodall Institute

Dopad

V návaznosti na velmi dobrý ohlas své první online prezentace z roku 2009 se institut snaží pomáhat místním komunitám k lepšímu lesnímu hospodaření a sledování lesů s využitím nástrojů Google Earth Engine a Open Data Kit (ODK), smartphonů, tabletů a cloudové technologie.

Pomocí těchto nástrojů spravuje institut využití země a lesních rezervací v západní Tanzanii, monitoruje množství biomasy a uhlíku v suchých tropických lesích a lesích miombo a modeluje potenciální výskyt šimpanzů v národních parcích v Tanzanii.

Kromě toho institut vytvořil aplikaci Forest Watcher, která zjednodušuje stahování, vyhledávání, ověřování a hlášení zpráv o odlesňování, a pomocí softwaru Coursebuilder od Googlu pro svůj program pro mládež vyvinul online kurz, který zprostředkovává ochranářskou činnost prostřednictvím služeb Moje mapy a dalších mapovacích nástrojů od Googlu.

V Ugandě a Tanzanii institut pomocí sady ODK a tabletů Android provádí podrobnou inventarizaci a mapování soukromých vlastníků lesů a monitoring obecních lesů s cílem pomoci zemi připravit na program REDD.

Ve spolupráci s výzkumným centrem Woods Hole Research Center a za podpory norské vlády institut pomocí technologie Google Earth Engine vytváří prostředky ke sledování biomasy a uhlíku v suchých tropických lesích a lesích miombo v Tanzanii.

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.