Nuru International

Posláním organizace Nuru International je eliminovat extrémní chudobu v odlehlých venkovských oblastech. Zakládá komunitní rozvojové projekty s místním vedením, jako jsou Nuru Kenya a Nuru Ethiopia, které přinášejí ucelené programy v oblasti zemědělství, finanční inkluze, zdravotní péče a vzdělávání s cílem zapojit všechny členy domácností do zvyšování odolnosti a zabránit výskytu mezigenerační chudoby.

Velikost operace

Medium

Sektor

Mezinárodní a zahraniční události

Cíle

Zvýšit povědomí

Zvýšit produktivitu a zefektivnit činnost

Získat finance

Služba

Google Workspace pro neziskové organizace

YouTube pro neziskové organizace

Fotografie

Fotografie organizace Nuru International na tomto webu poskytla organizace Nuru International

Web

https://www.nuruinternational.org/

Výzva

Organizace Nuru vynaložila maximální úsilí na minimalizaci režijních nákladů. Za získané prostředky školí místní lídry v používání nástrojů a vybavuje je znalostmi, aby svá společenství mohli vyvést z extrémní chudoby. Nuru se jako virtuální organizace namísto centrálního sídla v USA spoléhá na práci z domova a na sdílené kanceláře, díky čemuž může investovat více do svých partnerských komunit. Protože jsou její zaměstnanci rozmístěni v 11 časových pásmech, závisí jejich spolupráce na digitálních nástrojích.

Příběh

Nuru využívá výhody sady Google Workspace. „V každé společnosti někdo technologie používá více, a někdo méně,“ říká Kim Do, ředitelka pro strategickou komunikaci. „Služba Google Workspace nám velmi vyhovuje, protože jde o řešení typu vše v jednom, a můžeme tak svůj tým učit používat pouze jednu sadu nástrojů, ale stále efektivněji.“

Pomocí Map Google dokáže organizace Nuru spojit své lidi v USA s těmi v terénu. Přestože se nacházejí tak daleko, mohou si pracovníci v USA udělat obraz o aktuálním dění a pomoci své kolegy v terénu chránit tím, že zkontrolují, zda nepřekračují místní hranice. Lze tak předejít konfliktům, ke kterým by v důsledku překročení hranic mohlo dojít. Mapy organizace zahrnula dokonce i do školení nových pracovníků. „Pomocí sférických fotek a funkce Street View si noví zaměstnanci organizace Nuru mohou prohlédnout projekty v Keni a Etiopii ještě předtím, než vystoupí z letadla,“ říká Brian von Kraus, poradce pro bezpečnostní strategii. „Možnost vytvářet přizpůsobené mapy navíc našemu místnímu personálu pomáhá vizuálně zobrazovat, jak velký dopad má jejich práce a kolika farmářům pomohli.“

Organizace také použila YouTube k oslovení širšího publika. „Video je pro nás kriticky důležité, protože je to náš hlavní způsob spojování podporovatelů v Americe s farmáři v subsaharské Africe, kterým pomáháme. Je pozoruhodné sledovat, jak se naši přispěvatelé po zhlédnutí filmu o naší práci v Keni a Etiopii ztotožňují s naší vizí a posláním,“ říká Kim Do, ředitelka pro strategickou komunikaci. „YouTube nám umožňuje bez problémů publikovat nejnovější videa smysluplným a dynamickým způsobem, díky kterému se na ně naši dárci mohou podívat kdekoli. Navíc jsme rádi, že si svou stránku na YouTube můžeme plně přizpůsobit a lépe tak budovat svou značku.“

„Video je pro nás kriticky důležité, protože je to náš hlavní způsob spojování podporovatelů v Americe s farmáři v subsaharské Africe, kterým pomáháme.“

Kim Do, ředitelka pro strategickou komunikaci.

Dopad

Spolupráce v reálném čase pomocí nástrojů sady Google Workspace umožnila organizaci Nuru zefektivnit každodenní činnost v 11 časových pásmech. Díky rozšířením od Googlu, jako je například Modify Event Default, se podařilo snížit množství zbytečných e-mailů při plánování schůzek. Namísto přikládání souborů, které by si každý zaměstnanec musel stáhnout, si posílají odkazy na Disk Google. Je to obzvláště užitečné v oblastech bez rychlého internetu. Pro práce v odlehlých venkovských oblastech s častými výpadky proudu, omezenou rychlostí připojení a omezeným přístupem k prodejnám a servisu počítačů je efektivní řízení znalostí nutností. Organizace Nuru své procesy řízení znalostí dokázala sladit tak, aby tyto překážky překonala.

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.