Crime Victims Treatment Center

CVTC je nezisková organizace pomáhající obětem násilných zločinů.

Velikost operace

Small

Sektor

Sociální služby

Cíle

Efektivně komunikovat a spolupracovat

Zlepšit bezpečnost a ochranu soukromí pomocí e-mailu

Zvýšit povědomí

Získat finance

Služba

Google Workspace pro neziskové organizace

YouTube pro neziskové organizace

Fotografie

Crime Victims Treatment Center

Web

https://www.cvtcnyc.org

Respektujeme skutečnost, že hojení přichází v mnoha formách, a uvědomujeme si důležitost holistického přístupu. Organizace CVTC poskytuje zdarma všem obětem násilí širokou škálu terapeutických služeb. Zabýváme se prosazování práv obětí, spolupracujeme s partnery z různých oborů a školíme lidi, kteří s oběťmi pracují. Zavázali jsme se měnit kulturní normy týkající se násilí a podporovat sociální spravedlnost prostřednictvím progresivní legislativy a mobilizace komunit.

Výzva

Aby organizace Crime Victims Treatment Center ve svém poslání pokročila, potřebuje se dokázat spojit s velkou sítí dobrovolníků a řídit je. Potřebuje také řešení pro bezpečné ukládání kontaktních údajů pacientů a e-mailových zpráv. Tým organizace také potřebuje spolehlivý systém, který umožní bezproblémově spolupracovat na psaní žádostí o granty.

Příběh

Organizace CVTC využívá nástroje Google k pomoci obětem domácího a partnerského násilí, sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání dětí a dalších forem násilí a kriminality. K elektronické správě dobrovolníků tato organizace používá Formuláře Google, ke spolupráci při psaní žádostí o granty používá Dokumenty Google a k uchovávání veškerých e‑mailů zase vlastní verzi sady Google Workspace kompatibilní se standardem HIPAA. Pomocí služeb Meet a YouTube také propaguje svou práci a poslání širšímu publiku.

„Na investování do technologií jsme nikdy neměli prostředky. Program Google pro neziskové organizace nám umožnil získat výhody takové investice, aniž bychom na tyto nesmírně potřebné věci museli utrácet peníze, kterých se nám nedostává.“

Christopher Bromson, zástupce ředitele

Dopad

Program Google pro neziskové organizace organizaci Crime Victims Treatment Center pomáhá uchovat citlivé informace v bezpečí a přehledné a také zjednodušuje proces registrace dobrovolníků. V roce 2014 se organizaci CVTC na benefiční akci Broadway Unlocked propagované prostřednictvím YouTube podařilo shromáždit více než 40 000 $. Všechny tyto služby organizaci CVTC pomáhají měnit svět k lepšímu.

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.