Chief Almir and the Surui tribe of the Amazon

Od roku 1968, kdy náš kmen Paiter začal být v „oficiálním“ kontaktu s bílými lidmi, vedly vztahy s neindiány k hlubokým změnám v naší společnosti. Tyto změny nás však nezbavily bojovného ducha, který nás motivoval usilovat o uznání a integraci našeho území.

Velikost operace

Small

Sektor

Životní prostředí a zvířata

Cíle

Vizualizovat data na mapě

Zvýšit povědomí

Získat finance

Služba

Fotografie

Náčelník Almir a kmen Surui z Amazonie

Web

https://www.paiter.org

V nedávné minulosti bylo naše území mimořádně ohroženo násilným programem Polonoroeste, korupcí, neschopností státních orgánů a neoprávněnou invazí různých lidí, jako jsou dřevorubci a horníci.

Příslušnici kmene Paiter jsou spolu s dalšími lesními kmeny odhodláni zachovat svou kulturu a životní prostředí.

Výzva

Lidé kmene Surui z brazilského Amazonského pralesa se s obyvateli okolního světa poprvé setkali v roce 1969. Poznali tak moderní svět a všechny s ním spojené problémy. O několik let později se tento kontakt dotkl i jejich území, které ohrozili odlesňováním nelegální dřevorubci.

Příběh

Když náčelník Almir při návštěvě internetové kavárny poprvé viděl Google Earth, okamžitě pochopil potenciál této služby pro zachování dědictví a tradic svého lidu. Pozval zástupce společnosti Google, aby členy kmene naučili nahrávat příběhy kmenových stařešinů. Příslušníci kmene Surui se naučili vytvářet videa na YouTube, přidávat k nim geografické značky a nahrávat je do kulturní mapy na Google Earth, aby svou jedinečnou historii a způsob života představili lidem po celém světě.

Odlesňování brazilského deštného pralesa má ničivý vliv nejen na domorodé obyvatele a místní ekonomiku, ale i na biodiverzitu. Přispívá také k emisím skleníkových plynů. Náčelník Almir proto věří, že se otázka nezákonné těžby dřeva na území kmene Surui týká lidí po celém světě, a snaží se o něm prostřednictvím Google Earth informovat.

V roce 2009 zástupci společnosti Google navštívili kmen Surui znovu a naučili jeho členy zaznamenávat pomocí mobilních telefonů a sady Open Data Kit případy nezákonné těžby dřeva. Příslušníci kmene mohou fotografie a videa se souřadnicemi GPS okamžitě nahrávat do mapových nástrojů Google. Pachatelé nezákonného odlesňování se tak nemají kam skrýt, protože se každý může kdykoliv na vlastní oči přesvědčit o dopadu jejich činnosti.

„Od té doby, co kmen Surui a další domorodé národy získaly od Googlu školicí nástroje, se naší zemi dostalo větší pozornosti. Všechny tyto informace osvětlují problematiku invaze do naší země... a dávají našemu lidu odpovědnost za vlastní budoucnost.“

Náčelník Almir, San Francisco Chronicle

Dopad

V současnosti kmen Surui pomocí nástrojů sady Open Data Kit sleduje zásoby uhlíku v lesích, aby je mohl zpeněžit na trhu s uhlíkovými kredity a zajistit tak svému území udržitelnou budoucnost.

Zjistěte, jak další organizace využívají možnosti služeb Google pro neziskové organizace.