Dávejte pozor na nekalé praktiky a podvody

Pozorně posuzujte návštěvy nebo kontakty od osob, které se představují jako zaměstnanci Googlu, poskytující různý typ podpory a aktualizace obrázků nebo dat libovolného druhu. Zdůrazňujeme, že partnerské společnosti nejsou oprávněny jednat jménem společnosti Google a musí se prezentovat jako nezávislí smluvní partneři.

Pokud vás někdo osloví přímo jménem společnosti Google, ignorujte ho, ať už vás osloví z jakéhokoli důvodu včetně následujících příkladů:

 • Nabízení služeb či školení jménem společnosti Google, například: služby k měření metrik, školení týmu v oblasti digitálních médií, informování o (nových) digitálních trendech nebo platformách a trendech v podnikání, mediální poradenství atd.
 • Přísliby, které nejsou v souladu s běžným provozem služeb Google, například zajištění nejnápadnějšího umístění ve Vyhledávání, Google Street View nebo Mapách Google;
 • Nátlak na smluvní stranu neustálými telemarketingovými hovory, nebo výhrůžky odstraněním obsahu z platforem Google.

Je důležité uvést, že Google nezaměstnává fotografy ani agentury. Poskytuje pouze seznam dobrých profesionálů (profesionálové s odznakem programu pro dobré fotografy a agentury Street View), kteří mohou využívat položky programu k marketingovým účelům. Tito profesionálové představují nezávislé subjekty a veškerá jednání vedou bez zásahu či účasti společnosti Google. Všechny tyto osoby musí dodržovat Zásady pro dobré fotografy Street View.

Dávejte pozor! Dobří profesionálové Street View nesmí:

 • označovat se za zaměstnance společnosti Google ani nabízet služby za společnost Google;
 • umisťovat značky Google, například ikony Street View, odznaky ani loga na svá vozidla;
 • umisťovat značky Google, Mapy Google a Street View, odznak profesionála ani žádnou jinou ochrannou známku Google nebo podobný objekt do názvu domény;
 • zajišťovat čelní umístění v Google Street View nebo Mapách Google;
 • vyvíjet na inzerenty nátlak, aby se zaregistrovali nebo pokračovali v používání služeb jejich agentury;
 • nabízet za úplatu kupóny Google Ads;
 • spojovat poskytovanou službu s jakoukoli jinou neprofesionální aktivitou předpokládající nestrannost, jako je zveřejňování hodnocení nebo recenzí jako místní průvodce;
 • používat odznak profesionála při nabízení různých služeb jako součást programu, například: instalace zařízení pro měření návštěv prodejny (majáky) nebo jakýchkoli jiných nástrojů pro měření výkonových metrik kampaně, školení týmu v oblasti digitálních médií, informování o (nových) digitálních trendech nebo platformách a trendech v podnikání, mediální poradenství, pilotní projekty atd.

Profesionálové z programu pro Street View mohou:

 • účtovat za nabízené služby poplatky;
 • uvádět vlastní značku a logo na svém služebním vozidle;
 • používat odznak profesionála ve svém Firemním profilu;
 • používat odznak profesionála a prvky značky na webech, v prezentacích, na firemním oblečení a v tištěných materiálech společnosti.

Pokud chcete s certifikovaným dobrým fotografem Street View něco probrat nebo nahlásit problém, vyplňte tento formulář.

Bezpečnost uživatelů je pro nás nejvyšší prioritou. Proto stanovujeme pro používání značek a platforem Google přísná pravidla. Žádný subjekt není oprávněn:

 • používat značku Google (například ikonu, odznak či logo Street View) na služebních vozidlech;
 • používat značky Google, Mapy Google a Street View, označení dobrého profesionála ani jiné ochranné známky společnosti Google nebo podobné prvky v názvu domény;
 • používat značky Google, Mapy Google a Street View ani jiné ochranné známky společnosti Google nebo podobné prvky na oblečení (např. na uniformách atd.);
 • používat značky Google, Mapy Google a Street View ani žádné jiné ochranné známky společnosti Google nebo podobné prvky ve svém Firemním profilu na Googlu;
 • používat jakékoli ochranné známky společnosti Google či odznak profesionála způsobem, který by naznačoval, že společnost Google doporučuje konkrétní produkt nebo službu.