Jak Autori způsobila převrat v silniční údržbě ve Finsku: mapování Street View snímek po snímku

Nekvalitní povrch silnic, neplatné značky a neosvětlené ulice jsou každodenními nepříjemnostmi, které komplikují život řidičům i samosprávám měst a obcí po celém světě. Finská softwarová společnost Autori, která vyvíjí řešení pro údržbu infrastruktury, však objevila způsob, jak pomocí Map Google s funkcí Street View účinněji shromažďovat a analyzovat údaje o jednotlivých cestách či ulicích.

40 000 km

vyfotografováno

8 milionů

zveřejněných snímků

50 milionů

zobrazení

informace o silnicích

20

projektů fotografického mapování

Lepší správa údržby silnic ve Finsku

Společnost Autori byla založena v roce 1988. V současnosti poskytuje řešení typu „software jako služba“ (SaaS) finským úřadům pro správu silnic, stejně jako dodavatelům a externím konzultantům, kteří se zabývají stavem silnic, plánováním opatření a koordinací údržby. Sledování stavu silnic po celé zemi je časově náročné a nesmírně nákladné. Avšak tam, kde ostatní společnosti viděly jen náklady, rozpoznala Autori jedinečnou příležitost, kterou dokonale využila. Firma pomocí svých snímků Street View a řešení typu „software jako služba“ vytvořila nástroj, díky němuž Finsko efektivněji spravuje informace o údržbě své silniční infrastruktury, a může tak přijímat lepší rozhodnutí.

Větší rychlost a lepší sdílení dat

Úřady pro správu silnic musely dříve každou silnici kontrolovat osobně, aby zjistily, jaké práce je třeba v dané lokalitě provést. To znamenalo urazit tisíce kilometrů za volantem a vykonat bezpočet zastávek kvůli pořízení záznamu. Tato metoda je samozřejmě velmi zdlouhavá a nákladná, navíc je nešetrná k životnímu prostředí a náročná na prostředky. Důraz na ekologii a tlak na větší digitalizaci přiměl firmu Autori vystoupit z vyjetých kolejí. Funkce Street View se tehdy jevila jako ideální řešení nabízející zobrazení na úrovni ulice či silnice.

 

Funkční systém údržby silnic vyžaduje pravidelné sdílení ohromného množství dat mezi mnoha různými stranami. Funkce Street View umožňuje takové sdílení informací mezi uživateli maximálně zjednodušit – je dostupná v každém chytrém telefonu a nevyžaduje přihlášení ani instalaci dodatečného softwaru. Přestože byla funkce Street View v silniční údržbě využívána i dříve, nebylo snadné zajistit průběžnou aktualizaci dat. Napadlo nás, že bychom mohli tento problém vyřešit integrací Street View do našeho softwaru pro údržbu silnic.

-

Ari Immonen, vedoucí oddělení poradenství v oblasti digitalizace ve společnosti Autori

 

Google Street View – Autori mapuje finské silnice

Bezpečnější silnice díky propojení internetu se skutečným světem

Na začátku roku 2017 začala firma Autori pořizovat a nahrávat 360° snímky státních silnic ve Finsku a publikovat je pomocí firemního účtu Google. Od té doby zmapovala 40 000 km silnic, nahrála 8 milionů snímků a přesunula veškerou správu silniční údržby na internet. Díky propojení funkce Street View s řešeními typu SaaS mají nyní úřady pro správu silnic jednodušší vzdálený přístup k aktuálním informacím o stavu silniční sítě.

Díky fotografiím, které Autori zveřejňuje ve Street View, mohou úřady nahrávat hlášení o chybějících dopravních značkách, vodorovném značení nebo výmolech ve vozovce a přidělovat je příslušným stranám k prošetření, a to vzdáleně ze své kanceláře prostřednictvím hlavního panelu společnosti Autori. Přizpůsobitelné řešení firmy Autori navíc umožňuje dodavatelům plánovat i sledovat příslušné údržbové práce z jednoho místa. Jakmile dělníci údržbu dokončí, pořídí a nahrají nové 360° snímky dané lokality, takže jsou informace o silnici vždy aktuální. Tento systém umožnil snížit počet fyzických inspekcí na minimum, což vedlo nejen k finančním a časovým úsporám, ale i k omezení emisí skleníkových plynů.

Bezpečnější silnice pro všechny

Díky funkci Street View mohla firma Autori nabídnout finským úřadům pro správu silnic rychlejší sdílení informací a lepší situační povědomí, což vedlo ke snížení nákladů a zvýšení efektivity. Toto řešení může mít pozitivní dopad na celý svět. Společnost Autori proto v současné době vyvíjí standardizovaný model pro shromažďování a sdílení informací o silnicích, který najde využití v budoucnu. Kromě toho se firma zasloužila o redukci uhlíkové stopy místních, a to tím, že nafotila 1000 km cyklostezek a chodníků. Lidé mají nyní k dispozici aktuální data a kratší vzdálenosti překonávají způsobem, který je šetrnější k životnímu prostředí. Toto léto vyrazila Autori opět na cesty, aby zmapovala dalších 15 000 km finských silnic. Pro Street View tak už nafotila a nahrála bezmála polovinu všech státních silnic v zemi.

Úspěch firmy Autori je pouze jedním příkladem z mnoha. Existují však i další jedinečné způsoby, jak firmy funkci Street View využívají k řešení různých složitých problémů. Tento nástroj nabízí mnohem víc než jen fotografické mapování. Pokud jej správně využijete, může i vaší firmě přinést značné výhody. Jste připraveni vykročit k úspěchu se Street View?

Sdílejte vlastní snímky Street View