Street View otevírá světu odlehlé buddhistické království.

Bhútán je země ležící v srdci Himálaje, plná horských průsmyků, zelených údolí a klidných řek. Její skryté skvosty se tamní vláda rozhodla přiblížit světu pomocí dvanáctiměsíční spolupráce se Street View, která měla také za cíl podpořit cestovní ruch a socioekonomický rozvoj Bhútánu.

Po překonání všech administrativních překážek a získání povolení k natáčení mohla bhútánská Rada pro cestovní ruch ve spolupráci s technickou podporou společnosti Google Singapore tento projekt v květnu 2020 odstartovat. Tým Street View podpořil spolupráci zasláním dvou přístrojů Ricoh Theta Vs, jednoho Insta360 Pro a zajištěním školení a pravidelných schůzek k řešení problémů.

2 625,86 km

vyfotografováno

2 398 285

zveřejněných snímků

7,4 milionu

zhlédnutí

Digitální mapování krás Bhútánu

Před zahájením iniciativy Street View chyběly Bhútánu technické znalosti a vybavení pro spojení s potenciálními návštěvníky, což turistům ztěžovalo plánování cest. Nyní se ale může kdokoli – od buddhistických poutníků až po potenciální návštěvníky – virtuálně procházet po pevnostních klášterech v Thimbú a nedotčených vesnicích v okolí Punákhy.

Tato iniciativa přinesla významný pokrok ve vládním plánu zviditelnit Bhútán na mapě světa. Je to také krok vpřed na cestě k digitalizaci a lepšímu využití informačních a komunikačních technologií v bhútánské společnosti.

Bhútánské silnice ožívají

Chytrá navigace Street View zpřístupnila turistům celosvětový hotspot, který rozšiřuje jejich možnosti volby a pohybu. Přístup k 360° záběrům v reálném čase a virtuálním prohlídkám terénu pomáhá návštěvníkům získat představu o tom, co mohou očekávat, a na základě toho se rozhodnout, kam se vydají.

 

Bhútánská verze Google Street View pomáhá Bhútánu i jednotlivcům po celém světě. Ke zlepšení svých služeb ji mohou využívat například také zeměměřiči, firmy, orgány státní správy a vzdělávací instituce.

-

Dorji Dhradhul, generální ředitel Rady pro cestovní ruch Bhútánu

 

Do služby Street View bylo přidáno na 500 bhútánských firem a v mapách Bhútánu bylo provedeno 4 000 aktualizací, což přineslo spoustu výhod i místním obyvatelům – od dopravních informací v reálném čase přes návrhy tras až po lepší propagaci místních firem.

Google Street View – tvůrci map nastavují fotoaparát na auto v Bhútánu

Lepší Street View

Vládní iniciativa Street View nepomáhá jen se zviditelněním Bhútánu ve světě, ale také s plánováním rozvojových projektů. Pořizování záznamů z míst, která byla po staletí utajená, se stalo základním kamenem bhútánské strategie v péči o kulturní dědictví. Údaje ze Street View umožňují vyhodnocovat stav silnic a podle potřeby ho zlepšovat.

Stále více cestovatelů objevuje Bhútán. Pokryto je ale zatím pouze dvacet měst. Při celkové rozloze 38 394 km² a s plány na pravidelné aktualizace map, aby reflektovaly vývoj v infrastruktuře, se proto dá říct, že iniciativa Street View je teprve v začátcích.

Street View je fascinující brána do odlehlých světů. Dává nahlédnout do skrytých míst plných jedinečných skvostů. Díky tomu dokáže ovlivnit ekonomický vývoj v zemi a hrát nedílnou roli v jejím rozvoji.

Sdílejte vlastní snímky Street View